ครบทุกรส สดทุกเรื่องสุดยอด! หมอพระมงกุฎ ผ่าตัดใส่กระดูกไทเทเนียมแทนกระดูกหัวแม่มือที่เป็นเนื้องอก รายแรกของโลก
Font Size  

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 17:56 น.

 เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 26 ม.ค. ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พล.ท.รศ.นพ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.อ.รศ.นพ.สุพิชัย เจริญวารีกุล ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกส์ทางมือ พ.อ.รศ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธ์ หัวหน้าหน่วยเนื้องอกกระดูก และพ.ท.รศ.นพ.สุริยา ลือนาม หัวหน้าหน่วยออร์โธปิดิกส์ทางมือ กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผศ.ดร.บุญรัตน์ โล่วงศ์ และดร.เชษฐา พพันธ์เครือบุตร ร่วมกันแถลงข่าว ความร่วมมือระหว่างกรมแพทย์ทหารบก โดยกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในความสำเร็จของการผ่าตัดใส่กระดูกเทียมไทเทเนียมจากการพิพม์สามมิติ ทดแทนกระดูกนิ้วหัวแม่มือที่ถูกทำลายในผู้ป่วยเนื้องงอกกระดูกเป็นรายแรกของโลก

 


 พล.ท.รศ.นพ.ไตรโรจน์ กล่าวว่า ความสำเร็จในการผ่าตัดครั้งนี้ ทำให้ผู้ป่วยหญิง อายุ 37 ปี ที่กระดูกนิ้วหัวแม่มือถูกทำลายโดยเนื้องอกกระดูกชนิด Giant cell tumor มีขั้นตอนการรักษาโดยกองออร์โธปิดิกส์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผ่าตัดเอากระดูกนิ้วหัวแม่มือที่เป็นเนื้องอกออกทั้งชิ้น และผ่าตัดใส่กระดูกเทียมไทเทเนียมจากการพิมพ์สามมิติ ที่สร้างขึ้นโดยภาควิชาวิศวกรรมโลหการ แทนกระดูกที่ถูกตัดออกไป หลังจากนั้นหน่วยศัลยกรรมทางมือได้ใช้เทคนิควิธีพิเศษ เย็บเอ็นติดกับกระดูกเทียมไทเทเนียมเพื่อยึดกระดูกให้เข้าที่ หลังผ่าตัด 4 เดือนผู้ป่วยมีอาการปกติ สามารถขยับนิ้วหัวแม่มือได้ดี ไม่พบปัญหาแทรกซ้อนแต่อย่างใด กระดูกเทียมสามารถเข้ากับร่างการผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ซึ่งข้อดีของกระดูกเทียมไทเทเนียมคือ สามารถเข้ากับสรีระกระดูกเหมือนกระดูกเดิมของผู้ป่วย กระบวนการผลิตใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ ราคาประหยัด

 


 เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กล่าวต่อว่า ต้องขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ร่วมผลิตกระดูกเทียมเฉพาะบุคคลได้ โดยผลิตเองในประเทศไทย ต่อไปก็จะส่งไปตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติถึงความสำเร็จในครั้งนี้ ที่เป็นรายแรกของโลกก็เพราะเป็นจุดที่ยาก ยังไม่มีใครทำการวิจัย เพราะมีโอกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จสูง แต่ที่ไทยก็ทำสำเร็จ และมีการวางแผนว่าจะทำกับกระดูกส่วนอื่นต่อไป โดยจะมีการจดสิทธิบัตรเรื่องเทคนิค และวัสดุที่รักษา

 


 ด้าน พ.อ.รศ.นพ.ทิพชาติ กล่าวว่า การผ่าตัดครั้งนี้ใช้เวลานานประมาณปีกว่า เพราะหลังจากผ่าตัดครั้งแรกต้องรอดูว่าจะมีกระดูกงอกซ้ำหรือไม่ เพราะสามารถเกิดขึ้นซ้ำได้ จากนั้น จะผ่าตัดอีกครั้งก่อนจะกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้เลย ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายผู้ป่วยรายแรกนั้น ทางเราใช้ทุนวิจัยในการจัดการทุกอย่าง ซึ่งผู้ป่วยก็เซ็นรับทราบว่าเป็นงานวิจัย แต่หากต่อไปงานวิจัยสำเร็จและไปด้วยดี ก็จะพูดคุยกับรัฐบาลว่า สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาได้หรือไม่ แต่ขณะนี้ยังคงเป็นงานวิจัยไปก่อน หากผู้ป่วยคนใดสนใจจะเข้าโครงการ ก็จะต้องดูอาการงอกของกระดูกว่าเป็นที่นิ้วไหน มีความใกล้เคียงกับงานวิจัยชิ้นนี้หรือไม่ ก่อนจะรับเข้าโครงการ

 


 “ปกติการผ่าตัดกระดูกเช่นนี้จะสามารถเอากระดูก ขาและเท้ามาตัดแต่งทดแทนได้ อาจจะไม่เข้ากับกระดูกส่วนนั้นๆ การใช้กระดูกไทเทเนียมเข้ากับข้อต่อได้ดีกว่า สำหรับเนื้องอกกระดูกนั้น อาการคือกระปวดร้าวกระดูกในเวลากลางคืน และกระดูกจะโตขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทราบได้ว่าเป็นเป็นเนื้องอกกระดูก” พ.อ.รศ.นพ.ทิพชาติ กล่าว