ครบทุกรส สดทุกเรื่อง"ไทย-จีน"จับมือพัฒนา200สายพันธุ์ไผ่ หวังสร้างรายได้-อนุรักษ์ผืนป่า
Font Size  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13:27 น.

 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่สวนไผ่ยักษ์ บ้านดอยติ้ว ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานและสักขีพยานการแลกเปลี่ยนและพัฒนาไผ่ 200 สายพันธุ์ ระหว่างสมาคมพัฒนาไผ่ไทย โดยนายธนกร รัชตานนท์ นายกสมาคมพัฒนาไผ่ไทย กับ ศาสตราจารย์หงเชา ตัน ผู้เชี่ยวชาญด้านไผ่มือหนึ่งจากประเทศจีน  เพื่อพัฒนาพันธุ์ไผ่ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม และภูเขาหัวโล้นในพื้นที่จังหวัดน่าน 

 

 
 ศาสตราจารย์หงเชา ตัน กล่าวชื่นชมว่า ไผ่เมืองน่านมีคุณภาพดีมากในระดับภูมิภาคอาเซียน เทียบเท่าได้กับไผ่ของมณฑลยูนนาน เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ไผ่เมืองน่านจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องการเพิ่มปริมาณการให้ผลผลิต และการยืดอายุขัยของไผ่ หลังจากนี้จะมีความร่วมมือกับทางสมาคมพัฒนาไผ่ไทยด้านเทคโนโลยีการปลูกและแปรรูปไผ่ต่อไป

 

 ขณะที่ นายธนกร เปิดเผยว่า ช่วงระยะเพียงแค่ 2 ปี ป่าไผ่จะทำให้พื้นที่ดินที่เสื่อมคุณภาพแห้งแล้ง กลับกลายเป็นพื้นที่ดินชุ่มน้ำได้ ซึ่งจะเป็นตัวที่มาช่วยแก้ปัญหาเรื่องภูเขาหัวโล้น ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ของไทย สิ่งสำคัญจะส่งเสริมเพื่อให้ไผ่ยักษ์น่านเป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นพื้ชทางเลือกที่มีอนาคตของเกษตรกรเมืองน่านต่อไป