ครบทุกรส สดทุกเรื่อง"ยอดคนเหนือคน" จบสูตรรบพิเศษรีคอน 73 ทหารนาวิกโยธินประดับปีก
Font Size  

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 17:53 น.

 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรีนพดล ปัญญาโฉม ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานพิธีประดับปีกอ่อน เครื่องหมายความสามารถ หลักสูตรการรบพิเศษ แขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม นาวิกโยธิน รุ่นที่ 46 ประจำปี 2559 โดยมีคณะนายทหาร ครูฝึก ประชาชน ตลอดจนผู้ฝึกหลักสูตรจำนวน 73 คน เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถ

 

 

 

 

 พลเรือตรีนพดล กล่าวว่า ตามที่ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดการอบรมหลักสูตรการรบพิเศษ แขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม นาวิกโยธิน รุ่นที่ 46 ช่วงระหว่างการอบรมที่ผ่านมา 13 สัปดาห์ มีผู้ที่สามารถผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 73 นาย สำหรับหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน ถือเป็นหลักสูตรที่สำคัญยิ่งต่อหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 

 

 

 

 "เรามุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะและ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความสามารถเป็นผู้นำหน่วยขนาดเล็กปฏิบัติการรบได้ ทั้งบนพื้นดิน ทางทะเล และทางอากาศ อีกทั้งให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทางยุทธวิธี ภายใต้สภาพพิเศษ และการปฏิบัติการพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม นาวิกโยธิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติทางยุทธวิธีพื้นฐานและทำการฝึกหน่วยทหารอื่นได้"

 

 

 

 

 พลเรือตรีนพดล เผยอีกว่า สำหรับการฝึกให้คนเป็นนักรบลาดตระเวนแบบสะเทินน้ำสะเทินบก หนึ่งในสุดยอดการฝึกของหน่วยรบพิเศษแห่งกองทัพเรือไทย ซึ่งมีมาตรฐานสูงไม่ต่างจากหน่วยรบอื่นๆ แต่ละปีมีทั้งทหารและตำรวจหลายนายที่มุ่งหน้ามายังฐานที่ตั้งการฝึกแห่งท้องทะเลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเข้ารับการศึกษาวิชาการทางทหาร การนำหน่วยทหาร ขนาดเล็กปฏิบัติการรบพิเศษได้ทั้งทางบกและทางทะเล รวมระยะ เวลาการศึกษา 13 สัปดาห์

 

 

 

 

 "โดยขั้นที่ 1 ภาคทฤษฎี ระยะเวลา 5 สัปดาห์ ศึกษาทางวิชาการ ทั้งวิชาหลัก และวิชาที่สัมพันธ์กับวิชาหลัก การเสริมสร้างสมรรถภาพ ทั้งพลศึกษา การป้องกันตัว ว่ายน้ำ ดำน้ำ ฯลฯ ขั้นที่ 2 ภาคปฏิบัติ ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ฝึกลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก ฝึกการรบในป่าและภูเขา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักรบแต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถผ่านด่านการฝึกที่สุดโหด จนได้เป็นสุดยอดนักรบที่มีชื่อว่า “รีคอน”"