ครบทุกรส สดทุกเรื่องนกแอร์ ขอแจ้งยกเลิก 20 เที่ยวบิน วันที่ 23 ก.พ. ดังต่อไปนี้...
Font Size  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 14:21 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 20 ก.พ.2559  สายการบินนกแอร์ ได้แจ้งยกเลิก 20 เที่ยวบินในวันที่ 23 ก.พ.นี้ ผ่านเฟซบุ๊กของสายการบินนกแอร์ (http://www.facebook.com/nokairlines) โดย 20 เที่ยวบินที่ยกเลิก ได้แก่ DD7106 ดอนเมือง-หาดใหญ่ , DD7107 หาดใหญ่-ดอนเมือง , DD7818 ดอนเมือง-นครศรีธรรมราช, DD7819 นครศรีธรรมราช-ดอนเมือง , DD7208 ดอนเมือง-สุราษฎร์ธานี , DD7209 สุราษฎร์ธานี-ดอนเมือง , DD7406 ดอนเมือง-ตรัง , DD7407 ตรัง-ดอนเมือง , DD8414 ดอนเมือง-พิษณุโลก , DD8415 พิษณุโลก-ดอนเมือง , DD8718 ดอนเมือง-เชียงราย , DD8719 เชียงราย-ดอนเมือง , DD9214 ดอนเมือง-อุดรธานี , DD9215 อุดรธานี-ดอนเมือง , DD9314 ดอนเมือง-อุบลราชธานี  , DD9315 อุบลราชธานี-ดอนเมือง  , DD9410 ดอนเมือง-สกลนคร , DD9411 สกลนคร-ดอนเมือง , DD9814 ดอนเมือง-ขอนแก่น , DD9815 ขอนแก่น-ดอนเมือง


ด้านฝ่ายประชาสัมพันธ์ สายการบินนกแอร์ ระบุว่า หลังจากนี้จะแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางสังคมออนไลน์หากมีอะไรคืบหน้า และผู้โดยสารสามารถติดต่อตรงได้กับเจ้าหน้าที่นกแอร์ตามช่องทางที่ระบุไว้ Call Center 1318


นายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกแอร์ กล่าวว่า การยกเลิกเที่ยวบินครั้งนี้ นกแอร์มีพันธมิตรรองรับผู้โดยสารที่เดินทางตามเที่ยวบินที่ยกเลิกไว้ ขอให้ผู้โดยสารไม่ต้องกังวลและสามารถติดต่อไปตามช่องทางที่นกแอร์แจ้งไว้ การประกาศยกเลิกเที่ยวบินในวันที่ 23 ก.พ.นี้  จำนวน 20 เที่ยวบินให้สอดคล้องกับจำนวนนักบินและชั่วโมงบินของนักบินของนกแอร์ ที่อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนภายในองค์กร ทั้งนี้การยกเลิกเที่ยวบินในวันที่ 23 ก.พ.นี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารเนื่องจากสายการบินมีการแจ้งล่วงหน้าผู้โดยสารจำนวน 3 วันคือแจ้งให้ทราบในวันที่ 20 ก.พ.นี้


ขณะนี้สายการบินยังอยู่ระหว่างประสานไปยังผู้โดยสารทุกคนเพื่อสอบถามความต้องการ โดยสายได้เสนอทางเลือก ให้ผู้โดยสารสามารถเลือกได้ 3 กรณีคือ 1 กรณีที่ยืนยันจะเดินทางในวันที่ 23 ตามเดิมให้แจ้งต่อสายการบินได้ โดยสายการบินจะประสานขอที่นั่งจากสายการบินอื่นเพื่อนำผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทาง 2 กรณีที่ผู้โดยสาร ต้องการเลื่อนการเดินทางออกไปเป็นวันอื่น โดยจะยังไม่เดินทางในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ก็สามารถทำได้ โดยสายการบินจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม และ 3 กรณีที่ผู้โดยสารไม่ต้องการเดินทางกับสายการบินก็สามารถแจ้งขอยกเลิกการเดินทางได้โดย สายการบินยินดีคืนเงินค่าตั๋วโดยสารทั้งหมด


นายเพช็ร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวว่า วันนี้นกแอร์ให้บริการตามปกติ ไม่มีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน และยังใช้เครื่องบินของสายการบินอื่นบินร่วม 3 สายการบิน รวม 16 เที่ยวบิน ได้แก่ สายการบินไทย 4 เที่ยวบิน 2 เส้นทาง (ภูเก็ต, หาดใหญ่) , สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 8 เที่ยวบิน 3 เส้นทาง (เชียงใหม่, อุดรธานี, หาดใหญ่) และสายการบินนกสกู๊ต 4 เที่ยวบิน 1 เส้นทาง (เชียงใหม่)


แหล่งข่าวจากนกแอร์ กล่าวว่า จากกรณียกเลิกเที่ยวบินครั้งนี้เกิดจากทางสายการบินอยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาภายในองค์กร ซึ่งจะมีการปรับเที่ยวบินให้สอดคล้องกับจำนวนนักบิน และศักยภาพของสายการบิน จึงอาจทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบิน รวมทั้งเลื่อนตารางบินบ้างในบางวัน ถือเป็นเรื่งปกติของการทำธุรกิจการบิน แต่อย่างไรก็ดีขอยืนยันว่านกแอร์ได้ดูแลผู้โดยสารที่ได้รับคสามเดือดร้อนตามกรอบที่ บพ. กำหนดอย่างเช่นที่ผ่านมา อาทิ เงินชดเชย โรงแรมที่พัก รวมไปถึงการส่งต่อผู้โดยสารไปยังสายการบินอื่น แต่การชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเป็นเพียงช่องทางที่นกแอร์ต้องการสื่อสารให้ผู้โดยสารรับทราบทุกท่านเท่านั้น


นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า การยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์จำนวน 20 เที่ยวบินในวันที่ 23 ก.พ.นี้ สายการบินนกแอร์ได้แจ้งเรื่องมายัง กพท.ให้รับทราบแล้วและเป็นสิ่งที่นกแอร์สามารถทำได้ โดยสิ่งที่ กพท.จะทำคือ ติดตามดูเรื่องการดูแลผู้โดยสารของนกแอร์ เช่น การคืนค่าตั๋ว จัดหาเที่ยวบินใหม่ให้ หรือจัดหาที่พัก สำหรับเหตุผลยกเลิกเที่ยวบินนกแอร์ไม่จำเป็นต้องแจ้งมายัง กพท. แต่คาดว่าเป็นเหตุผลภายในองค์กร