ครบทุกรส สดทุกเรื่องพ่อเมืองโคราชบุกไร่! ลงมือสาธิตการปลูกอ้อยสะอาดปลอดโรค-เร่งเพิ่มผลผลิตแสนไร่
Font Size  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 15:18 น.

  เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่บ้านโคกสะทอน หมู่ 15 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการสาธิตการปลูกอ้อยสะอาดให้กับหน่วยงานทั้งภาพรัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้าร่วมกันเป็นจำนวนกว่า 500 คน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตอ้อยสะอาดและส่งเสริมให้เกษตรกรมีแหล่งผลิตและกระจายพันธุ์อ้อยที่ปราศจากโรคเพื่อนำไปหมุนเวียนในการเพาะปลูกภายในชุมชนอย่างเป็นระบบ

 

 

 

 

 นายวิเชียร เผยว่า สำหรับจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ปลูกอ้อย 647,484 ไร่ ผลผลิตรวม 8.6 ล้านตัน ซึ่งปริมาณอ้อยก็ยังไม่เพียงพอสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมทำให้มีการขยายฐานกำลังการผลิตโดยการเพิ่มพื้นที่ปลูก แต่ผลผลิตที่ได้ต่อหน่วยพื้นที่กลับมีแนวโน้มลดลง สาเหตุจากการขาดแคลนพันธุ์ดีและปราศจากโรคใบขาวอ้อย ในแต่ละปีเกษตรกรจะพยายามหาซื้ออ้อยพันธุ์ดีมาทดแทนพันธุ์อ้อยเดิมที่มีอยู่ แต่ในขณะเดียวกันท่อนพันธุ์อ้อยที่เกษตรกรซื้อมาจากที่อื่นมีเชื้อสาเหตุของโรคใบขาวอ้อยติดมากับท่อนพันธุ์

 

 

 

 

 นายวิเชียร เผยอีกว่า ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติให้จังหวัดนครราชสีมา จัดทำแปลงอ้อยสะอาดจำนวน 100 ไร่ ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.แก้งสนามนาง อ.ห้วยแถลง  และอ.หนองบุญมาก โดยคาดว่าหลังจากได้มีการดำเนินไปแล้ว 1 ปี เกษตรกรที่รับพันธุ์อ้อยไปปลูกจะต้องขยายอ้อยสะอาดเหล่านี้ไปให้เกษตรกรรายอื่นในอัตรา 1:10 ส่งผลให้ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา จะมีพื้นที่อ้อยสะอาดเพิ่มขึ้น 1,000 ไร่ ปี 2561 มีพื้นที่เพิ่มอีก 10,000 ไร่ ถ้าดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงปี 2562 จะทำให้ จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกอ้อยสะอาดเพิ่มเป็น 100,000 ไร่