ครบทุกรส สดทุกเรื่องทบ.เตือนชายไทยเข้าเกณฑ์ทหาร 1-12 เม.ย.นี้ ขู่รู้ทันกลโกงเลี่ยงการตรวจเลือก
Font Size  

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 12:39 น.

 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ) พ.อ.หญิงศิริจันทร์ บาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2559 ว่าทางกองทัพบก จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ระหว่าง 1-12 เม.ย.นี้ ว่า ผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในปีนี้ ได้แก่ผู้ที่เกิดปีพ.ศ.2538 (อายุ 21 ปีบริบูรณ์) กับผู้ที่เกิด พ.ศ.2530-2537 (อายุ 22-29 ปีบริบูรณ์) เฉพาะคนที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก ซึ่งขณะนี้ทางราชการจัดเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่ตรวจเลือก คณะกรรมการตรวจเลือกประจำพื้นที่ ทั้งฝ่ายทหาร และฝ่ายปกครอง ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับชายไทยที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากฝ่ายปกครองในแต่ละพื้นที่ ในเรื่องการจัดสถานที่ตรวจเลือกให้มีความเหมาะสมกับจำนวนของผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

 


 พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า ทางกองทัพบกขอแจ้งเตือนให้ผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกได้ตรวจสอบ และเตรียมตัวในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ 1.การตรวจสอบหมายนัด (สด.40) ว่าทางราชการกำหนดให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกในวัน เวลา และสถานที่ใด ต้องไปให้ตรงตามหมายนัด หากมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สัสดีทันที 2.การเตรียมหลักฐานประกอบการเข้ารับการตรวจเลือก อาทิ บัตรประชาชน เอกสารทางการแพทย์/ ใบรับรองแพทย์ ทั้งที่ออกโดยโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก สำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจโรคก่อนตรวจเลือกและใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเลือก และ 3.การเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมเข้ารับการตรวจเลือก


 รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า สำหรับการตรวจเลือกในปีนี้ ในบางหน่วยตรวจเลือก โดยเฉพาะในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 และกรุงเทพมหานคร ทางราชการได้มีการปรับเปลี่ยนวัน เวลาและสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การตรวจเลือกรวดเร็วขึ้น จึงขอให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกได้ศึกษาข้อมูลในหมายเรียกให้ชัดเจน รวมทั้งขออย่าได้หลงเชื่อกลุ่มบุคคลหรือมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมแอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือให้เป็นหรือไม่เป็นทหารได้ รวมทั้งกรณีการย้ายทะเบียนบ้านไปในพื้นที่ที่คิดว่าจะมีผู้สมัครเป็นทหารเต็มจำนวนแล้ว จะได้ไม่ต้องถูกคัดเลือกให้เป็นทหาร ซึ่งเรื่องนี้ทางราชการได้มีการแบ่งค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ที่ต้องเป็นทหารกองประจำการ ทำให้ทุกพื้นที่มีอัตราการเป็นทหารเท่ากัน ดังนั้นการแอบอ้างเรื่องการย้ายที่อยู่จึงไม่มีผลต่อการตรวจเลือกทหาร


 “ขอเตือนไปยังผู้ที่เข้ารับการตรวจที่พยายามใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือหลอกลวงให้เจ้าหน้าที่คิดว่า ตนเองมีข้อจำกัดในการเป็นทหารนั้น ทางราชการเตรียมแนวทางดำเนินการต่อกลวิธีดังกล่าวไว้แล้ว โดยยึดถือตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจเลือกตามความเป็นจริง และขอย้ำว่าถ้าทุกคนได้ผ่านขั้นตอน ตามกระบวนการตรวจเลือกโดยครบถ้วนแล้ว จะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) จากประธานกรรมการตรวจเลือก ในวันที่เข้ารับการตรวจเลือก หากได้รับใบ สด.43 จากบุคคลอื่นในวันอื่นถือว่าไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้"พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าว


 สำหรับรายละเอียดในการตรวจเลือก รวมถึงข้อสงสัยและข้อควรปฏิบัติอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่ สัสดีจังหวัด สัสดีเขต/อำเภอ หรือที่กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 0-2223-3257 และ www.sassadee.com