ครบทุกรส สดทุกเรื่องรับสมัครแอดมิสชั่นส์ 15-22 มิ.ย. - ทปอ.เล็งถกเยียวยา น.ศ.ชวดกู้ กยศ.
Font Size  

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 18:14 น.
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมม. ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมทปอ. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยเลื่อนช้าลงจากกำหนดเดิม 1 สัปดาห์ ดังนี้ สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 8-11 มีนาคม ประกาศผลสอบ 24 เมษายน รับสมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 12-23 มีนาคม สอบ GAT/PAT วันที่ 26-29 เมษายน ประกาศผล วันที่ 29 พฤษภาคม  มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมระบบเคลียริ่งเฮาส์ ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยไปยัง สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ วันที่ 30 พฤษภาคม 
     
นพ.รัชตะ กล่าวต่อว่า นักเรียนยื่นยันสิทธิ วันที่ 5-9 มิถุนายน สอท.แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน และตัดสิทธิในระบบแอดมิสชั่นส์กลาง วันที่ 12 มิถุนายน  กำหนดส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในระบบโควตารับตรง โครงการพิเศษ และรายชื่อนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 เพื่อตัดสิทธิในระบบแอดมิสชั่นส์กลาง วันที่ 30 พฤษภาคม รับสมัครแอดมิสชั่นส์กลาง วันที่ 15-22 มิถุนายน ชำระเงินค่าสมัครแอดมิสชั่นส์กลาง วันที่ 15-24 มิถุนายน ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกแอดมิสชั่นส์กลาง วันที่ 27-28 มิถุนายน ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 1 กรกฎาคม สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 7-9 กรกฎาคม และประกาศผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 
    
นพ.รัชตะ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ถูกตัดงบนั้น  ทปอ.จะขอให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไปรวบรวมผลกระทบที่อาจจะเกิดกับนักศึกษาว่ามีมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำมาหาทางแก้ปัญหาร่วมกันในการประชุมทปอ.ครั้งต่อไป 
   
นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ ทางสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เชิญตัวแทนสถาบันอุดมศึกษา ประมาณ 80 แห่ง มาหารือถึงบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกยศ. ปีการศึกษา 2557  ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการนำปัญหาที่กยศ.ถูกตัดงบประมาณปี 2557 จำนวน 6,700  ล้านบาท มาหารือด้วย