ครบทุกรส สดทุกเรื่องธุรกิจพระเครื่อง
Font Size  

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 00:01 น.
พันธุ์แท้พระเครื่อง
ราม วัชรประดิษฐ์

เรื่องราวเกี่ยวกับ "พระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์" ถูกมองว่าเป็นพุทธพาณิชย์ จนพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดหลายคนหลายกลุ่ม ออกโรงให้หาทางจัดการกับสภาพปัญหาดังกล่าว เพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อความน่าเชื่อถือและหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาในความเป็นจริงแล้วอย่างที่ทราบกันดีว่า คติการสร้างสิ่งสมมติแทนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยเริ่มในสมัยพุทธกาลที่มีสัญลักษณ์ประเภท ดอกบัวแทนการประสูติ โพธิบัลลังก์แทนการตรัสรู้ ธรรมจักรกวางหมอบแทนการปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน และธาตุเจดีย์แทนการปรินิพพาน จนจำเนียรการผ่านมาจึงเกิดการสร้าง "พระพุทธรูป" ขึ้น เมื่อความเชื่อท้องถิ่นในแถบคันธารราษฎร์ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ผสมผสานกับอารยธรรมกรีก ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนียทิ้งเอาไว้ อันมีจุดเด่นคือการเชื่อในเรื่องรูปเคารพ ก่อเกิดเป็นพระพุทธรูปรุ่นแรกๆ ของโลก ที่รู้จักกันดีในชื่อ "ศิลปะแบบคันธารราษฎร์" คติการสร้างพระบูชาพระเครื่องต่างๆ จึงค่อยทยอยเกิดขึ้น เพื่อสืบอายุพระศาสนาของพระโคตมะ ในความเชื่อเรื่องปัญจอันตรธาน ไม่ให้ศาสนาของพระ โคตมะสิ้นสุดแค่ปี พ.ศ.5000 เมื่อมีการขุดค้นพบเจอพระเครื่องหลากชนิดตามกรุต่างๆ ในชั้นหลัง จึงเริ่มมีการแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มผู้นิยมชมชอบสะสม ในบ้านเรานั้นต้องนับช่วงเวลาก่อนปี พ.ศ.2500 บริเวณที่นัดดูพระเพื่อแลกเปลี่ยนกันจะอยู่แถวหน้าศาลอาญา สนามหลวง, สนามไชย, วัดมหาธาตุ, ก่อนจะขยายตัวเป็นธุรกิจใหญ่โตที่วัดราชนัดดาและท่าพระจันทร์ ก่อนจะขึ้นห้างในที่สุด ซึ่งหากจะมองในภาพรวมแล้วจะพบว่าการดำเนินธุรกิจพระเครื่องในประเทศไทยนั้น อาจจะแบ่งออกเป็นหลายระดับ หลายประเภท และหลายทิศทาง อันได้แก่ 1.การเช่าบูชาวัตถุมงคลยุคเก่า ต้องนับเนื่องจากการแลกเปลี่ยนเช่าหาบูชาวัตถุมงคลซึ่งมีมากมายหลายหลาก ทั้งพระเก่า พระกรุ พระพุทธรูป พระบูชา เหรียญคณาจารย์ และเครื่องรางของขลัง ที่มีอายุก่อนปี พ.ศ.2500 ซึ่งผู้เช่าหาจะพึ่งพาอาศัยคนกลางที่เรียกกันว่า "เซียน" อันหมายถึงผู้ทรงภูมิความรู้ในการจำแนกแยกแยะวัตถุมงคลประเภทต่างๆ ตามความถนัด เป็นที่น่าสนใจว่าวงเงินสะพัดของการเช่าบูชาวัตถุมงคลยุคเก่านั้นมีจำนวนวงเงินสูงมาก มูลค่าของพระที่อยู่ในลำดับความนิยมและมีราคาสูง ได้แก่ พระชุดเบญจภาคี และพระกรุ พระเก่า ต่างๆ ปัญหาจะอยู่ที่มาตรฐานในการพิจารณาความแท้ของวัตถุมงคล เนื่องจากเป็นการยากที่จะสามารถตรวจสอบได้ด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์และโบราณคดี หากแต่ต้องอาศัยความชำนาญในการพิจารณาอันเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว ซึ่งนับวันจะค่อยๆ สาบสูญไปเรื่อยๆ โชคดีที่ยังมี "สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย" เป็นหลักในการวางมาตรฐานอยู่ 2.การเช่าบูชาวัตถุมงคลยุคใหม่ หมายถึงพระเครื่องยุคหลังปี พ.ศ.2500 ซึ่งปัญหาจะไม่มากเท่าพระยุคเก่า และผู้คนก็หันมาให้ความสนใจกันเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นวัตถุนิยมที่ทันยุค สามารถเห็นกระบวนการการจัดสร้างได้ด้วยตนเอง จึงไม่มีปัญหาในการพิจารณามากนัก สำหรับวัตถุมงคลยุคใหม่นั้นต้องพึ่งพาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อปลุกกระแสของความนิยม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน เช่น กระแสจตุคามรามเทพ เป็นต้น3.กระบวนการการจัดสร้างวัตถุมงคล นับตั้งแต่ การออกแบบ การหล่อ การปั๊ม การพิมพ์ การปั้น ซึ่งปัจจุบันจะมีโรงงานผลิต รับทำพิธีปลุกเสก ไม่ว่าจะเป็น พุทธาภิเษก เทวาภิเษก หรือการจัดหามวลสาร เพื่อให้วัตถุมงคลที่สร้างขึ้นมามีความเข้มขลังตามความเชื่อ และจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ การพิมพ์เอกสารเผยแพร่ การเปิดจองและเปิดศูนย์จำหน่าย เป็นต้น4.การทำธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุมงคล ในที่นี้จะพูดถึง "ธุรกิจการทำหนังสือพระ" ซึ่งมีทั้งที่เป็นวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือภาพพระชนะการประกวด ฯลฯ ตำราที่ถือเป็นปฐมบทของพระเครื่อง พระบูชารุ่นแรกนั้น จะเป็นการหาความรู้จากงานเขียนทางโบราณคดีของนักปราชญ์ต่างๆ เช่น ตำนานพุทธเจดีย์ ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, เรื่องทางโบราณคดี ของพระยาโบราณราชธานินท์ หรือตำนานพระพิมพ์ ของศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ เป็นต้น หากเป็นหนังสือความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องจริงๆ ต้องนับปริอรรถาภิบายแห่งพระเครื่อง เล่ม 1 พระสมเด็จฯ เขียนโดย ตรียัมปวาย, หนังสือรวมภาพพระเครื่อง ของประชุม กาญจนวัฒน์ และนิตยสารพระเครื่องเล่มแรกชื่อ พระเครื่องปริทัศน์ ของ ประลอง กระแสสินธุ์ ในราวปี พ.ศ.2515 จากนั้นมีพัฒนาการเรื่อยมา "ข่าวสด" เป็นหนังสือพิมพ์รายวันยุคแรกๆ ที่เปิดหน้าพระใหม่พระเก่าอย่างเต็มรูปแบบทำให้เกิดความคึกคักมากขึ้นต่อมาไทยรัฐก็เริ่มเปิดเวที สนามพระวิภาวดี ทุกวันอาทิตย์ ส่งผลให้เกิดข้อเขียนเรื่องพระเครื่องปรากฏขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์อื่นๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็น สยามรัฐ เดลินิวส์ บ้านเมือง ฯลฯ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งมีงานวิจัยเกี่ยวกับพระเครื่องทั้งเวทีไทยและต่างประเทศ และรายการทีวีเกี่ยวกับพระเครื่องซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากครับผม