ครบทุกรส สดทุกเรื่องตั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราช
Font Size  

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 20:00 น.
  เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)ว่า สำนักพุทธฯนำหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช รายงานให้มหาเถรฯ รับทราบ ตามที่ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งสำนักพุทธฯ เสนอเห็นสมควรแต่งตั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้มีสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะอาวุโสสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ขั้นตอนจากนี้ไปจะออกแถลงการณ์ เพื่อแจ้งให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศรับทราบอย่างเป็นทางการ รวมทั้งจะออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป