ครบทุกรส สดทุกเรื่องมติศาลรัฐธรรมนูญประเด็นเลื่อนวันเลือกตั้ง ผูกปมปัญหาใหม่ ?
Font Size  

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 02:10 น.
รายงานพิเศษ
หมายเหตุ : สัมภาษณ์ก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า 26 ม.ค. 57มีคำถามเกิดขึ้นมากมายภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยประเด็นการเลื่อนวันเลือกตั้ง 

มติเอกฉันท์ที่เห็นว่าสามารถเลื่อนการเลือกตั้ง 2 ก.พ. ออกไปได้ โดยเป็นอำนาจของนายกฯ และประธานกกต. ที่จะหารือร่วมกันนั้น

จะสร้างปมปัญหาใหม่ หรือปิดทางออกที่พอจะมีอยู่หรือไม่ ?ยุทธพร อิสรชัย 
คณบดีรัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช


คําวินิจฉัยที่ออกมาเหมือนเป็นการตอบคำถามเพียงครึ่งเดียว เนื่องจาก 2 เรื่องที่ กกต.ยื่นให้ศาลฯวินิจฉัยคือสามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้หรือไม่ และหากเลื่อนได้เป็นอำนาจของหน่วยงานไหน 

แต่ศาลฯกลับตอบคำถามเพียงครึ่งเดียวคือระบุว่าเลื่อนการเลือกตั้งได้ แต่นายกฯ ต้องไปคุยกับประธานกกต. การออก คำวินิจฉัยเช่นนี้เหมือนเป็นการสร้างเงื่อนไขในทางการเมือง เนื่องจากไม่ชี้ขาดปัญหาว่าสามารถเลื่อนเลือกตั้งได้หรือไม่

ทั้งที่ในความเป็นจริงศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจที่จะวินิจฉัยในประเด็นนี้ได้อยู่เเล้ว ไม่มีส่วนไหนของรัฐธรรมนูญกำหนดว่าศาลรัฐธรรมนูญสามารถวินิจฉัยประเด็นนี้ได้ 

และหากศาลรัฐธรรมนูญต้องการแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองในครั้งนี้ ทำไมศาลฯไม่แก้ตั้งแต่วันรับสมัครที่มีผู้ชุมนุมไปปิดล้อมจนทำให้มีปัญหาตามมา แต่ศาลฯกลับบอกว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญ

หากมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจะส่งผลกระทบกับเงื่อนปมทางกฎหมายและทางการเมือง เพราะจะกระทบกับการเลือกตั้งล่วงหน้าที่เกิดขึ้นเเล้วในต่างประเทศ จะทำอย่างไร 

การรับสมัครเลือกตั้งที่ผ่านมาต้องนับหนึ่งใหม่หมดหรือไม่ จะทำให้ทุกอย่างเกิดปัญหา รวมทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร หากมีการเลื่อนการเลือกตั้งแล้วทุกอย่างต้องกลับมานับหนึ่งใหม่หมด ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับเขา 

กกต.หรือศาลรัฐธรรมนูญต้องรับผิดชอบหรือไม่ เพราะกรณีผู้สมัครส.ส.โดนใบแดงก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งใหม่ 

นอกจากนี้ ยังกระทบกับปัจจัยแวดล้อม อาทิ เรื่องม็อบชาวนา เนื่องจากรัฐบาลรักษาการมีปัญหาในการจ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้ชาวนา และถ้าไม่มีการเลือกตั้งก็ไม่มีรัฐบาลที่จะมาจ่ายเงินให้

ส่วนปัญหาในทางการเมือง กปปส.ก็ยืนยันว่าหากมีการเลื่อนการเลือกตั้งก็ยังจะไม่ยุติการชุมนุม แต่การเลื่อนเลือกตั้งจะทำให้นปช.และกลุ่มคนเสื้อขาวออกมาชุมนุมกันอีก มีความเสี่ยงที่คนสองกลุ่มจะออกมาปะทะกัน

ทางออกจากปัญหาในครั้งนี้คือต้องมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 ก.พ.นี้ หน่วยเลือกตั้งไหนที่มีปัญหาก็ให้เลื่อนออกไปก่อนพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ


ที่ต้องวิเคราะห์คือที่ กกต.เสนอศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาเพื่อขออำนาจในการเลื่อนการเลือกตั้ง ต้องวินิจฉัย ว่าอำนาจในการเลื่อนการเลือกตั้งเป็นอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หรือไม่ คำตอบคือไม่ใช่ 

อำนาจในการเลื่อนการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติหรือไม่ได้อนุญาต และไม่มีองค์กรใดมีอำนาจในการเข้าไปตัดสินวินิจชัยชี้ขาดได้ 

เมื่อไม่มีองค์กรไหนที่จะมีอำนาจในการเลื่อนการเลือกตั้งจึงไม่มีทางเป็นไปได้ที่ จะเกิดการใช้อำนาจที่ขัดแย้งกันตามมาตรา 214 

ดังนั้นโดยหลักการแล้วไม่สามารถทำได้เลยตั้งแต่แรก ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจในการรับ 

ในส่วนข้อกฎหมายเมื่อการเลื่อนการเลือกตั้งไม่มีกำหนดในรัฐธรรมนูญไทย ดังนั้น การที่ศาลฯไปชี้ว่าเป็นอำนาจของ ครม.และ กกต.สะท้อนให้เห็นว่าอำนาจในการเลื่อนการเลือกตั้งไม่มีในระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

เมื่อศาลฯให้ทั้ง 2 องค์กรหาทางออกร่วมกันเพื่อตรา พ.ร.ฎ.เลื่อนการเลือกตั้ง เป็นลักษณะของการสร้างอำนาจในการเลื่อนการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ ซึ่งไม่มีในรัฐธรรมนูญ 


หากครม.และกกต.ไปหารือร่วมกันแล้วเลื่อนการเลือกตั้ง ถ้าทำทางหลักกฎหมาย ฟันธงเลยว่าถือเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญ 

และถ้ามองในมุมการเมืองจะเกิดปัญหามากมาย เพราะคนอีก 80 เปอร์เซ็นต์ สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. ถ้าสุดท้ายครม.กับกกต.ใช้ดุลพินิจเลื่อนการเลือกตั้ง จะต้องอธิบายให้ได้ว่าเลื่อนเลือกตั้งเพราะอะไร 

เพราะตอนนี้เกิดความขัดแย้งกันในสังคมจึงสุ่มเสี่ยงที่จะนำไปสู่ความรุนแรงได้ ถ้าเลื่อนออกไปจะเท่ากับเป็นการขัดขวางคนที่ต้องการใช้สิทธิ์

แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาแบบนี้ แต่สุดท้ายต้องไปดูว่า ครม.กับกกต. จะเลื่อนการเลือกตั้งหรือไม่ ขณะนี้เป็นเพียงการชี้ขาดเบื้องต้นว่าองค์กรใดมีอำนาจในการเลื่อนการเลือกตั้งเท่านั้น ยังไม่มีการสั่งการให้เลื่อนการเลือกตั้งโดยองค์กรใด 

ถ้าศาลชี้ขาดว่าเป็นอำนาจของใครก็ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้นๆ จะทำหรือไม่ทำ ซึ่งจะเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญต่อเมื่อองค์กรนั้นๆ ตราพ.ร.ฎ.เพื่อเลื่อนการเลือกตั้ง 

ที่ศาลฯตัดสินไปก็เป็นเรื่องของศาลฯเพราะการวินิจฉัยคราวนี้ขัดรัฐธรรมนูญ อยู่แล้วพัฒนะ เรือนใจดี
คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหงคําวินิจฉัยที่ออกมาเชื่อว่าจะไม่มีการเลื่อนเลือกตั้งอย่างแน่นอน แม้ กกต.อยากให้เลื่อนออกไป แต่รัฐบาลยังยืนยันว่าจะเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. 

เพราะคำว่า "และ" ในคำวินิจฉัยที่ว่าการเลื่อนเลือกตั้งสามารถทำได้ โดยเป็นอำนาจของนายกฯ และประธานกกต. ต้องร่วมกันหารือเพื่อออกพ.ร.ฎ.เลือกตั้งใหม่ ทำให้รัฐบาลเชื่อมั่นว่า กกต.ไม่สามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้โดยฝ่ายเดียว และคงเดินหน้าจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างแน่นอน

คำตัดสินดังกล่าวจะไม่ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองแย่ลง ก่อนและหลังคำวินิจฉัยสถานการณ์ก็ไม่แตกต่างกัน เพราะเป็นคำตัดสินแบบกลางๆ ที่ไม่ได้ชี้ทางออก 

ศาลฯลอยตัวจากปัญหา ไม่ได้เข้ามาคลี่คลายปัญหาทางการเมืองในครั้งนี้ ไม่ได้เข้ามาชี้ทางออก แง่หนึ่งก็มองได้ว่าศาลฯยังวางตัวไม่เข้าไปก้าวล่วงอำนาจการจัดการเลือกตั้ง 

คำตัดสินดังกล่าวจะไม่ทำให้การเลือกตั้งล่วงหน้ามีปัญหาและต้องจัดให้มีการเลือกตั้งต่อไป วันที่ 2 ก.พ. มี 62 จังหวัดสามารถจัดการเลือกตั้งได้ไม่มีปัญหา 

ส่วนที่ยังมีปัญหาอีก 28 เขต ทั้งในพื้นที่ภาคใต้ และในกทม. ค่อยว่ากันภายหลังว่าจะจัดการปัญหาอย่างไร ถ้าจัด 2 ก.พ.ไม่ได้ก็ยืดวันเลือกตั้งออกไป 180 วันได้ 

อย่างไรก็ตาม คำวินิจฉัยครั้งนี้ศาลฯต้องตระหนักในบทบาทของตัวเอง เนื่องจากในแวดวงวิชาการมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าศาลฯไม่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากมาตรา 214 ของรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องดังกล่าว 

และไม่ควรรับเรื่องดังกล่าวไว้วินิจฉัย เพราะจะทำให้เกิดบรรทัดฐานในวันข้างหน้า หากมีองค์กรไหนที่มีความเห็นไม่ตรงกันก็จะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 214 เหมือนเป็นการขยายขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญออกไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้คือรัฐบาลต้องจัดการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. ตามพ.ร.ฎ.การเลือกตั้งที่ออกมา ถ้าเลื่อนออกไปจะทำให้กลุ่มคนเสื้อขาวและนปช.ที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งออกมาประท้วง และเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะกับกลุ่มกปปส. 

การจัดการเลือกตั้งจะเป็นข้อยุติในความขัดแย้งในครั้งนี้