ครบทุกรส สดทุกเรื่องประธานกกต.รับคนเลือกตั้งบางตา - ยังไม่ประกาศคะแนนวันนี้รอเลือกตั้งล่วงหน้ารอบ 2
Font Size  

วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 16:15 น.
เมื่อเวลา 15.00  น. วันที่ 2 ก.พ. ที่ นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต. กล่าวว่า ภาพรวมของการใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี แต่มีผู้มาสิทธิใช้เลือกตั้งบางตา ทั้งนี้ภายหลังการปิดหีบจะมีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง แต่จะไม่มีการประกาศผลการนับคะแนน ซึ่งหลังจากนั้นจะเก็บบัตรเลือกตั้งไว้ในที่ปลอดภัย โดยต้องรอผลการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ารอบ 2 และผลการลงคะแนนนอกราชอาณาจักร  ทั้งนี้ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ มีมวลชนไปปิดล้อมสถานที่เก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ กปน.มีไม่ครบ หลายหน่วยเลือกตั้ง กปน.มีการลาออก  อย่างไรก็ตามคาดว่าภายหลังปิดการลงคะคะแนนประมาณ 1 ชม. คาดว่าน่าจะประมาณการณ์จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้

นายภุชงค์ นุตราวงค์ เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 15.00 น. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  (กปน.) จะต้องนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง เพื่อรวมจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย และผลการลงคะแนนเลือกตั้ง ติดประกาศผลคะแนนไว้ที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง และรวบรวมจัดทำเป็น เอกสาร ส.ส.31 ส่งไปยังเขตเลือกตั้ง แต่จะไม่มีการประกาศผลการเลือกตั้ง เพราะต้องรอผลการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ารอบ 2 และผลการลงคะแนนนอกราชอาณาจักร