ครบทุกรส สดทุกเรื่องชะลอสร้างอนุสรณ์พระเจ้าอุทุมพร
Font Size  

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 20:57 น.
 กรณีสมาคมจิตพรรณ จัดทำโครงการอนุสรณ์สถานมหาเถระพระเจ้าอุทุมพร ณ สุสานลินซินกง เมืองอมรปุระ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เนื่องจากเชื่อว่า เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชาธิราช ที่ 4 หรือสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา แต่ต่อมากรมศิลปากรหารือกับ นายหน่าย วิน เจ้าหน้าที่กรมโบราณคดี พิพิธภัณฑ์และหอสมุด กระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาร์ ทราบว่า การขุดค้นดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลาง จึงยังไม่รับรองการขุดค้นดังกล่าว โดยนายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร ขอให้ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนนั้น

 เมื่อวันที่ 12 มี.ค. แหล่งข่าวระดับสูงจากสภานานาชาติ ว่าด้วยการดูแลอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี หรืออิโคโมส เผยว่า มีการเผยแพร่ความคืบหน้าเกี่ยวกับการขุดค้นสถูปพระเจ้าอุทุมพรผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริหารสมาคมจิตพรรณว่า ทางการพม่าสั่งให้ชะลอการสร้างอนุสรณ์สถานเป็นการชั่วคราว ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมโบราณคดี พิพิธภัณฑ์และหอสมุด แจ้งว่า คณะกรรมการพัฒนาเมืองมัณฑะเลย์ สั่งให้สมาคมจิตพรรณชะลอการขุดค้นและการสร้างอนุสรณ์สถานมหาเถระพระเจ้าอุทุมพรเป็นการชั่วคราวจริง แต่ยังไม่ทราบรายละเอียด

 ด้านนายวทัญญู ฟักทอง อดีตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาพม่า กล่าวว่า กรมศิลปากรมอบหมายให้ตนแปลเอกสารสมุดพม่า หรือพาราไบเก ที่สมาคมจิตพรรณใช้อ้างอิง จากการแปลตามหลักไวยากรณ์พม่าคำต่อคำพบว่า ชื่อภาพวาดนั้น ไม่ใช่สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร แต่เป็นสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ หรือพระเจ้าเอกทัศ ใจความระบุว่า ทรงเสด็จสวรรคตขณะอยู่ในผ้าเหลือง ณ เมืองอมรปุระ และมีพิธีปลงศพอย่างใหญ่โต ณ สุสานลินซินโกง