ครบทุกรส สดทุกเรื่องขบ.จี้คนขับทัวร์ 2 ชั้นใช้ใบขับขี่ประเภท 3
Font Size  

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 20:17 น.
 วันที่ 27 มี.ค. นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยระหว่างนำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการตรวจสอบการทรงตัวของรถโดยสารสาธารณะ 2 ชั้น ที่ศูนย์ทดสอบรถ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ว่าปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศให้รถโดยสารทุกประเภทที่มีความสูงตั้งแต่ 3.60 เมตรขึ้นไป รวมไปถึงรถโดยสาร 2 ชั้นทุกคัน จะต้องมีเกณฑ์การทรงตัวไม่ต่ำกว่า 30 องศา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากที่สุด โดยผู้ประกอบการจะต้องนำรถทุกคันทั้งรถเก่าและรถใหม่มาตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบกก่อนที่จะนำรถออกไปวิ่งให้บริการ

 จากการทดสอบการทรงตัวรถของโดยสารในปี 2556 รวมทั้งสิ้น 1,250 คัน พบว่า มีรถที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 705 คัน และไม่ผ่านเกณฑ์ 545 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารมาตรฐาน 1 (รถปรับอากาศชั้นเดียว มีห้องน้ำ) จำนวน 188 คัน ผ่าน 107 คัน ไม่ผ่าน 81 คัน รถโดยสารมาตรฐาน 2 (รถปรับอากาศชั้นเดียว ไม่มีห้องน้ำ) จำนวน 92 คัน ผ่าน 65 คัน ไม่ผ่าน 27 คัน รถโดยสารมาตรฐาน 3 (รถพัดลมชั้นเดียว) จำนวน 128 คัน ผ่าน 52 คัน ไม่ผ่าน 76 คัน และรถโดยสารสองชั้น จำนวน 842 คัน ผ่าน 481 คัน ไม่ผ่าน 361 คัน นายอัฌษไธค์กล่าวว่า

 รถโดยสารที่ไม่ผ่านการทดสอบการทรงตัวจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขแล้วนำมาทดสอบในอีก 1 เดือนข้างหน้า หากนำมาทดสอบแล้วไม่ผ่านอีกจะต้องมานำทดสอบในอีก 3 เดือนข้างหน้า ไม่ผ่านอีกจะให้นำมาทดสอบในอีก 6 เดือนข้างหน้า และถ้าไม่ผ่านอีกจะให้มาทดสอบในอีก 1 ปีข้างหน้า โดยในระหว่างที่ยังไม่ผ่านการทดสอบจะไม่สามารถนำรถไปจดทะเบียน หรือต่อทะเบียนได้ ดังนั้นจึงจะไม่สามารถนำรถออกไปให้บริการได้ด้วย หากฝ่าฝืนนำรถออกไปให้บริการจะมีความผิดตามกฎหมาย คือ ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท และจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

 อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น กรมการขนส่งทางบกยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ขับขี่รถโดยสาร 2 ชั้นเตรียมออกประกาศเพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ 2 ชั้น จะต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 3 ซึ่งเป็นใบอนุญาตขับขี่ที่ต้องใช้ทักษะและความรู้สูงสุด สามารถขับรถพ่วงและรถสองชั้นได้ จากเดิมที่กำหนดให้มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 2 คือ รถโดยสาร และรถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อเท่านั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะความชำนาญในการขับขี่รถให้มากขึ้น ซึ่งจะถูกจัดอยู่ในประเภทเดียวกับใบขับขี่รถพ่วงในปัจจุบัน โดยคาดว่าจะบังคับใช้ได้ช่วงสิ้นเดือนเมษายนนี้Ž นายอัฌษไธค์กล่าวว่า