ครบทุกรส สดทุกเรื่องครม.อนุมัติ 1,234 ล้านบาท ให้ ศธ.จ่ายสมทบเงินเดือนครูวุฒิฯป.ตรี เป็นเดือนละ 13,300 บาท
Font Size  

วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 17:24 น.
 เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 1 เม.ย. ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมครม.ว่า ครม.อนุมัติงบประมา ปี 2556 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน1,234 ล้านบาท ให้กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินสมทบเงินเดือนของครูระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามมติครม.ก่อนหน้านี้ ที่กำหนดให้ข้าราชการครูมีเงินเดือนอัตราแรกบรรจุ ในวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นเงิน 13,300 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2556 

โดยงบประมาณที่ครม.อนุมัติให้ส่วนนี้ มาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทั้งนี้ เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวมีส่วนหนึ่งที่เป็นงบกลาง ครม.จึงต้องส่งเรื่องนี้ไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนจะดำเนินการต่อไป