ครบทุกรส สดทุกเรื่องครม. แบ่งงาน 3 รองนายกฯ ดูแลแทนรองที่พ้นสภาพ
Font Size  

วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:52 น.
เมื่อเวลา13.00 น.ที่ทำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมว่า ครม.พิจารณาเรื่องการกำกับการบริหารราชการและการสั่งและการปฎิบัติราชการ  ราชการ เนื่องจากมีรองนายกรัฐนตรี 4 คนที่ยังมีข้อสงสัยว่าพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ตามคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งประเด็นนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณา ดังนั้นในระหว่างนี้เพื่อไม่ให้การบริหารแผ่นดินติดขัดจึงมอบหมายงานรองนายกรัฐมนตรีที่เหลือ 3 คนดูแลในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี 4 คน ดังนี้ ให้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมช.พาณิชย์ ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ดูแลงานในส่วนของนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รวมทั้งงานของรมว.กลาโหม ส่วนนายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปฎิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ ดูแลงานในส่วนของนายปลอดประสพ สุรัสวดี และนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี ดูแลงานในส่วน พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก และนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รวมทั้งงานในส่วนของศอ.รส.

นายพงศ์เทพ กล่าวว่า ครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้งนายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและพล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบต่อไป (กกต.)

เมื่อถามว่าที่มีการระบุว่ารองนายกรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีไม่สามารถลงนามรับสนองพระบรมราชโองการหรือทูลเกล้าฯจริงได้หรือไม่ นายพงศ์เทพ กล่าวว่า ไม่เป็นความจริงเพราะรองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ สามารถทำหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีได้ทุกประการ เหมือนกรณีที่นายกฯยังอยู่ในตำแหน่งหรือเดินทางไปต่างประเทศ หรือไม่สบายตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินระบุผู้ที่ทำหน้าที่แทนนายกฯ ทุกอย่างรวมทั้งการลงนามสนองพระบรมราชโองการรวมทั้งการนำเรื่องต่างๆ ขึ้นทูลเกล้าฯ

"ผมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาก็ได้ลงนามสนองพระบรมราชโองการในหลายเรื่องมาโดยตลอด แม้กระทั่งกรณีที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย เช่น การลงนามสนองพระบรมราชโองการเป็นประจำ อาทิ การแต่งตั้งอธิการบดี ตำแหน่งศาสตราจารย์ผมก็ต้องลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแทนนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอด ดังนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหา รวมทั้งนายชวรัตน์ ชาญวีรกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็เคยปฏิบัติเช่นเดียว" นายพงศ์เทพ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะคงยังตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อยู่หรือไม่ นายพงศ์เทพ กล่าวว่า สำนักงานกฤษฎีกาก็กำลังตรวจสอบในส่วนนี้อยู่ เพราะคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเขียนไม่ชัดเจน ในข้อกล่าวหาขณะนั้นน.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งเดียว แต่ขณะนี้ได้มอบหมายให้นายนิวัฒน์ธำรงปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทน รวมทั้งในส่วนของประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.)

เมื่อถามว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศเมียนมาร์ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคมนี้ใครจะไปประชุมแทนน.ส.ยิ่งลักษณ์ นายพงศ์เทพ กล่าวว่า ต้องถามนายนิวัฒน์ธำรงเพราะยังไม่ได้หารือกันเรื่องนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่น่าสังเกตว่ารัฐมนตรีที่ดูแลงานกระทรวงแทนรัฐมนตรีที่พ้นสภาพ ถึงสามกระทรวง อาทิ นายสรวงศ์ เทียนทอง รมช.สาธารณสุข ที่ดูแลในส่วนงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ซึ่งน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรรพ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะที่กระทรวงอื่นที่รมว.พ้นสภาพนั้นจะยึดตามมติครม.เดิมให้รมช.ขึ้นรักษาการแทน เช่น กระทรวงการคลัง จะมีนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง ปฏิบัติหน้าที่รมว.คัลง เป็นต้น