ครบทุกรส สดทุกเรื่องยิ่งลักษณ์นำครม.เข้าเฝ้าถวายสัตย์
Font Size  

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 19:52 น.

 วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จำนวนรวม ๓๖ คน เฝ้าฯ ถวายสัตย์ก่อนเข้ารับหน้าที่ (ภาพ-สำนักพระราชวัง)

 ในการนี้ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ปฏิญาณไว้ เพื่อความสำเร็จของบ้านเมือง


 "สำหรับงานของประเทศก็สำคัญที่ผู้ใหญ่จะแสดงตัวอย่างให้กับทุกคนในประเทศ เพื่อที่จะให้งานต่างๆ ดำเนินไปโดยดี ขอให้ท่านทำงานตามที่ได้กล่าวปฏิญาณ และสามารถปฏิบัติตามความตั้งใจ ถ้าทำได้แล้วท่านก็มีความพอใจที่ได้ปฏิบัติเพื่อประเทศชาติ และความสำเร็จของท่านในทุกวันที่ท่านทำ จะเป็นผลสำเร็จที่ดีสำหรับประเทศ และคนในประเทศที่ต่างคนต่างยังอยากที่จะให้มีความสำเร็จในทุกสาขา ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความมีผลสำเร็จ ท่านเองในส่วนตัวของท่านก็จะมีความพอใจถ้าทำได้ตามที่ท่านตั้งใจไว้ ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการ และทำให้บ้านเมืองมีความสำเร็จตามที่ต้องการ ในปัจจุบันนี้ในโลกนี้มีความวุ่นวายอย่างยิ่ง เมืองไทยยังมีความวุ่นวายน้อย ขอให้รักษาความสงบสุข รักษาความสำเร็จที่ได้ทำมาแต่ปางก่อน เชื่อว่าท่านมีความสำเร็จได้แล้วจะมีความพอใจ ขอให้ทุกท่านทำงานด้วยความตั้งใจอย่างดีที่สุด เพื่อผลสำเร็จของบ้านเมืองในทุกสาขาในทุกด้าน"

  ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เฝ้าฯ