ครบทุกรส สดทุกเรื่องตรึงราคาหมู 120 บาท/ก.ก.
Font Size  

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 10:28 น.
นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชน กรมการค้าภายในจึงเชิญกรมปศุสัตว์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (พิกบอร์ด) สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดชลบุรี และผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา รวมทั้งตลาดสดในความดูแลของกรมการค้าภายใน ประชุมแก้ปัญหาสุกรราคาแพง"จาก การหารือมีแนวทางการดำเนินการต่างๆ ทุกฝ่ายยินดีให้ความร่วมมือปรับลดราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มลง และให้ตลาดสดในความดูแลของกรมการค้าภายในทุกตลาดกำกับดูแล ผู้ค้าปลีก กำหนดราคาขายให้เหมาะสม" นายสมชาติกล่าวอธิบดีกรมการค้าภาย ในกล่าวอีกว่า พร้อมกันนี้ประสานสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจำหน่ายให้แก่ประชาชนผู้บริโภค ในราคากิโลกรัมละ 120 บาท ทุกวันอังคารและศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.-29 ก.ค.นี้ บริเวณหน้ากระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี