ครบทุกรส สดทุกเรื่องวรรณศิลป์ไทยอาลัย กาญจนา นาคนันทน์
Font Size  

วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 00:01 น.
วงวรรณศิลป์ลดธงส่ง กาญจนา นาคนันทน์ ล่วงไปในวัย 93 ปิดฉากชีวิตบริบูรณ์ด้วยงานทรงคุณค่าโดยเฉพาะหนังสืออ่านนอกเวลาในสถาบันการศึกษา ที่มุ่งเชิดชูการต่อสู้ชีวิตของเยาวชน และนำเสนอคุณค่าของชีวิตและหลากหลายตัวละครประทับใจแฟนๆทั้ง ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ชื่นชีวานาวี ธรณีนี่นี้ใครครอง เกวลีสอยดาว และชุดผู้กองยอดรักวรรณกรรมเยาวชนโด่งดัง อาทิ เขาชื่อเดช สามดรุณ หนูชอบเซียงเมี่ยง บ้านหนูอยู่หาดเสี้ยวกับงานชุดจรรโลงพุทธศาสนาบั้นปลายตั้งกองทุน กาญจนา นาคนันทน์ ช่วยเหลือผู้ขาดโอกาส แล้วเปิดบ้านเป็นห้องสมุดชุมชนนามจริง นงไฉน ปริญญาธวัช ส่วนนามปากกายังมี ธวัชวดี น.ฉ.น. ดนัยศักดิ์ เกิด 9 พ.ค. 2464จบการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม และปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อดีตเป็นอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชี่ยวชำนาญทั้งเขียนนวนิยาย บทความ สารคดี เรื่องสั้น และบทกวี สร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่องกว่า 50 ปีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยายและเรื่องสั้น) พ.ศ. 2555คุณยายนงไฉน จากไปแล้วแต่ชื่อและผลงาน กาญจนา นาคนันทน์ ยังคงอยู่ยาวนาน