ครบทุกรส สดทุกเรื่องทหารแจ้งกองปราบฯ ออกหมายจับ 21 บุคคลไม่ยอมมารายงานตัวคสช.
Font Size  

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:02 น.
วันนี้ 13 มิ.ย. ที่กองบังคับการปราบปราม เจ้าหน้าที่นายทหารพระธรรมนูญเดินทางมาประสานพนักงานสอบสวนออกหมายจับบุคคลตามหมายเรียกให้มารายงานตัวตามกำหนดแต่ยังไม่มารายงานตัว ประกอบด้วย

1.นายโสภณ เมฆตระกูล คำสั่ง คสช.ที่ 14/57   2.นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ คำสั่ง คสช.ที่ 29/57   3.สุนัย จุลพงศธร  คำสั่ง คสช.ที่ 53 / 57   4.นายณัฐ สัตยาภรณ์พิสุทธิ์ คำสั่ง คสช.ที่ 53/57   5.นายธีร์ บริรักษ์ คำสั่ง คสช.ที่ 53/57   6.นายธันย์ฐวุฒิ ทวีวโรดมกุล คำสั่ง คสช.ที่ 53/57   7.น.ส.สุดา รังกุพันธุ์ คำสั่ง คสช.ที่ 53/57   8.นายชัยอนันต์ ไผ่สีทอง คำสั่ง คสช.ที่ 53/57   9.นายพงศ์พิเชษฐ์ สุขจินดาทอง คำสั่ง คสช.ที่ 53/57   10.นายพฤทธ์นรินทร์ ธนบริบูรณ์สุข คำสั่ง คสช.ที่ 53/57   11.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ คำสั่ง คสช.ที่ 57/ 57   12.นางดารุณี กฤตบุญญาลัย คำสั่ง คสช.ที่ 57/57   13.นายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ คำสั่ง คสช.ที่ 57/ 57   14.นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ คำสั่ง คสช.ที่ 57/ 57   15.นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ คำสั่ง คสช.ที่ 57/57   16.นาวาอากาศตรีชนินทร์ คล้ายคลึง คำสั่ง คสช.ที่ 57/57   17.นิธิวัต วรรณศิริ คำสั่ง คสช.ที่ 57/ 57   18.นายศรัณย์ ฉุยฉาย คำสั่ง คสช.57/57  19.นายไตรรงค์ สินสืบผล คำสั่ง คสช.ที่ 57/57   20.นายชฤต โยนกนาคพันธุ์ คำสั่ง คสช.ที่ 57/57  21.นายวัฒน์ วรรลยางกูร คำสั่ง คสช.ที่ 57/57

ซึ่งบุคคลที่ไม่มารายงานตัวต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ