ครบทุกรส สดทุกเรื่องวิทยุยานเกราะ
Font Size  

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 00:01 น.
วงค์ ตาวัน

ได้ เห็นข่าวพล.ท.อุทาร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา ด้วยอาการป่วยไข้ในวัย 82 ปี ทำให้ต้องนึกย้อนถึงเรื่องราวและบทบาทของอดีตนายทหารคนดังผู้นี้นอกจากเป็นผู้สามารถในด้านการเป็นนักเขียน นักแปลเรื่องตลกจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงแล้วในทางการเมืองต้องนับว่า เป็นผู้มีบทบาทสำคัญมาก ในช่วงเหตุการณ์ยุคขัดแย้งซ้าย-ขวา สมัยปี 2518-2519ยุคนั้นยังเป็นพันโท เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของชมรมวิทยุเสรี ซึ่งมีสถานีวิทยุยานเกราะเป็นแกนหลักออกรายการเผยแพร่ทางเครือข่ายสถานีวิทยุกองทัพบก ชูอุดมการณ์ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์เน้นโหมความคิดอนุรักษนิยมทางการเมือง เพื่อต่อต้านขบวนการนักศึกษาและฝ่ายประชาธิปไตย ซึ่งเติบโตหลัง 14 ต.ค. 2516จึงกล่าวได้ว่าเป็นนายทหารที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ ฝ่ายขวาอย่างเหนียวแน่นของบ้านเมืองเรา!บรรดาผู้ที่สืบทอดแนวคิดนี้ คงต้องไปร่วมกันอาลัยในพิธีศพที่วัดมกุฏกษัตริยารามในแง่ของผู้ยึดมั่นในแนวทางอนุรักษนิยมการเมือง ต้องจดจำชื่อนี้ไปยาวนานหลายครั้งที่บทวิพากษ์วิจารณ์การเมืองในยุคหลังๆ ซึ่งเปรียบเทียบย้อนอดีตยุค 14 ต.ค. 2516 ไปจนถึงยุค 6 ต.ค. 2519มักมีการเอ่ยอ้างถึงบทบาทของฝ่ายขวาที่ต่อสู้ทางอุดมการณ์กับฝ่ายซ้ายโดยต้องมีคำประเภท วิทยุยานเกราะ หรือชมรมวิทยุเสรีนี่แหละที่พล.ท.อุทาร สร้างผลงานฝากเอาไว้!แต่ จะว่าไปแล้ว ในยุคก่อนปี 2519 หรือในยุคปัจจุบัน ต้องยอมรับว่า บ้านเมืองเรามีกลุ่มคนที่มีความเชื่อทางการเมืองแตกต่างและเป็นฝ่ายตรงกัน ข้ามมาตลอดในทุกสังคมโลกก็เป็นเช่นนี้เพียง แต่ในสังคมการเมืองที่เจริญแล้วนั้น ความคิดต่าง จะเป็นซ้ายกับขวา ฝ่ายอนุรักษนิยมกับฝ่ายเสรีประชาธิป ไตย สามารถต่อสู้ทางความคิดได้ บนเวทีสันติวิธีผ่านทางพรรรคการเมืองตัวแทน และตัดสินกันตอนเลือกตั้ง!ประเทศไทยวันนี้ กำลังมาจัดระบบระเบียบ เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้บนแนวทางสันติอีกทั้งคนที่เคยอยู่ตรงข้ามกับพล.ท.อุทารในสมัยก่อนจำนวนหนึ่ง วันนี้กลับหันหลังเปลี่ยนข้างนักวิชาการ นักคิดนักเขียน นักกวี นักดนตรีเพื่อชีวิต หลายราย วันนี้มายืนอยู่บนแนวทางอนุรักษนิยมทางการเมืองจากซ้ายมาเป็นขวา หรือใครจะอนุรักษนิยม ใครจะเสรีนิยมคิดต่างกันได้ เพียงแต่ต้องสู้กันอย่างสันติ!