ครบทุกรส สดทุกเรื่องกินกาแฟ-ไหว้พระ วัดประสิทธิเวช นครนายก
Font Size  

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 00:05 น.
วรนุช มูลมานัส
รายงานวัดประสิทธิเวช ชาวบ้านมักเรียกกันติดปากว่า "วัดเก่า" หรือ "วัดบางปลากด" เพราะสมัยแรกใช้ชื่อวัดบางปลากด เป็นชื่อตามหมู่บ้าน แล้วมาเปลี่ยนชื่อในภายหลังว่าวัดประสิทธิเวช เปลี่ยนเมื่อพ.ศ.ใดไม่ทราบ ไม่มีหลักฐาน 

มีผู้เล่าสืบต่อๆ กันมาว่า แต่เดิมมีอุบาสกผู้ใจบุญ ผู้หนึ่งชื่อว่า นายสิทธิ ภรรยาชื่อนางเวช ได้เป็นผู้นำริเริ่มก่อสร้างเป็น ครั้งแรก ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "วัด ประสิทธิเวช" ตามชื่อเจ้าของผู้ริเริ่มก่อสร้างมาถึงปัจจุบันนี้ 

วัดประสิทธิเวช ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอองครักษ์ ระยะทางห่างออกมาประมาณ 12 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2223 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2233 

ต่อมาอุโบสถหลังเก่าชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถบูรณะซ่อมแซมได้ จึงได้รื้อถอนออก และได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ในที่เดิมเมื่อ พ.ศ.2530 จากนั้นได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถหลังใหม่เมื่อ พ.ศ.2532 และได้จัดทำพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่เมื่อ พ.ศ.2534

ส่วนเจ้าอาวาสที่ปกครองวัด แต่เดิมไม่ทราบแน่ชัดว่ามีผู้ใดบ้าง แต่มีผู้บันทึกหลักฐานไว้เท่าที่จำได้ คือ พระอาจารย์ไม้ พระอาจารย์กุ้ย พระอาจารย์เจียม พระอาจารย์โป้ย พระครูศรัทธาภินันท์ (ทา จนฺทปญฺโญ) พระปลัดหร่าย พรหมโชโต พระครูประสิทธิ ศีลวัฒน์ (ปล้อง อุตฺตโร) ซึ่งพระครูศรัทธาภินันท์ หรือหลวงพ่อทา อดีตเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะอำเภอองครักษ์รูปแรก เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ประชาชนทั่วไปศรัทธามากปัจจุบันมี พระราชสิทธิวราจารย์ (หลวงพ่ออุดม สุทฺธสีโล) นามสกุล ยิ้มย่อง เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ นครนายก เป็นเจ้าอาวาส เป็น พระภิกษุสงฆ์ที่รอบรู้และแตกฉานทั้งด้านศาสนธรรมและศาสนพิธี 

ผลงานที่ได้รับการยกย่อง เช่น พ.ศ.2536 ได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2537 ได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับประทานพัดเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรจากสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ.2538 วัดได้รับยกย่องเป็นอุทยานการศึกษา พ.ศ.2540 ได้รับยกย่องให้เป็นลานวัด ลานใจ ลานกีฬา เพื่อยกเลิกยาเสพติด 

พ.ศ.2542 ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักร บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม สาขาส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2543 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ.2551 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2554 รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ราชทินนาม พระราชสิทธิวราจารย์ ในวันที่ 5 ธ.ค. 2554 และพ.ศ.2557 ได้รับรางวัลผู้นำ พุทธโลก เมื่อมาถึงวัดแห่งนี้นอกจากจะได้ชมความเก่าแก่ของวัดที่มีอายุร่วม 300 ปีแล้ว ภายในวัดยังมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อปี พ.ศ.2475 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2530 หอสวดมนต์ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2528 โบราณวัตถุภายในวัด มีระฆังเก่า 1 ใบ และเครื่องลายคราม ถ้วยชาม โถ กระโถน 

ส่วนภายในโบสถ์มีหลวงพ่อใหญ่ อุดมโชค มงคลลาภ อายุ 334 ปี ที่ประชาชนมักมากราบไหว้ขอพร รวมทั้งยังมีพระมหาเจดีย์ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 

ที่นี่ยังมีพิธีกรรมที่ผู้มีจิตศรัทธานิยมมาทำคือ บังสุกุลเป็น บังสุกุลตาย ถือว่าเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์และทำบุญให้กับตัวเอง รวมถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว การอาบน้ำมนต์และถวายสังฆทาน การเจิมรถ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายทางวัดไม่มีการเก็บปัจจัยใดๆ ทั้งสิ้น ทำบุญกันตามแรงศรัทธา 

เรียกว่าวัดประสิทธิเวช เด่นทั้งเรื่องพิธีกรรมและศาสนา 

และเนื่องจากวัดแห่งนี้ด้านหลังของวัดติดกับคลอง ผู้ที่มาเยือนสามารถไปนั่งให้อาหารปลาที่ศาลาริมน้ำ พร้อมเพลิดเพลินกับวิวสวยๆ ของลำคลอง ได้ตลอดวัน

ใครจะไปก็ใช้ถนนรังสิต-นครนายก มุ่งหน้าไปทางองครักษ์ ตรงไปจนถึงหมู่บ้านไม้ดอก-ไม้ประดับ คลอง 15 เลี้ยวซ้ายตรงไปตามทางเจอทางแยกเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านโพธิ์แทน ผ่านอบต.บางปลากด จะเห็นวัดประสิทธิเวช อยู่ทางขวามือ 


-------------

ชิลชิลที่ร้านมนต์รักคลอง 15

ผู้ที่มาทำบุญที่วัดประสิทธิเวช นอกจากจะอิ่มบุญแล้ว ยังจะได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมไม้ดอกไม้ประดับระหว่างทางไปวัดอีกด้วย เพราะที่คลอง 15 เป็นหมู่บ้านขายไม้ดอก-ไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ในการจำหน่ายและปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ กว่า 900 ไร่

นอกจากนี้ ยังมีร้านกาแฟ "มนต์รักคลอง 15" ให้นั่งแบบชิลชิล ร้านกาแฟแห่งนี้เป็นทางผ่านไปวัดประสิทธิเวช จากปากทางรังสิต-นครนายก เข้ามาในหมู่บ้านไม้ดอก-ไม้ประดับ 1.8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามทางเข้าวัดป่าพระภาวนาเฉลิมพระเกียรติ เรียกได้ว่าจะแวะร้านก่อนไปวัดหรือกลับจากวัดแล้วค่อยแวะร้านก็ ไม่ว่ากัน 

นอกจากมีชา กาแฟหอมกรุ่นรอต้อนรับทุกท่านแล้วยังมีสารพัดเค้กรสชาติดี ทั้งเค้กมะพร้าวอ่อน เค้กส้ม เค้กช็อกโกแลตบานอฟฟี่ และอื่นๆ หมุนเวียนมาให้เลือกชิมในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งวาฟเฟิล ไอศกรีมที่รอเสิร์ฟทุกวัน และพลาดไม่ได้คือเมนูใหม่บาร์บีคิวหมูรสเด็ด 

ร้านเปิดทุกวัน 07.00-18.00 น. ใครไปไม่ถูก โทร.สอบถามได้ที่ 08-1751-6133 คุณแอน จุฑารัตน์ บุญเสนา