ครบทุกรส สดทุกเรื่องอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ตัวเต็ง"ขุนคลัง"คนใหม่
Font Size  

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 00:01 น.
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ มีชื่อจะเข้ามารับตำแหน่ง รมว.คลัง

ภายใต้แรงสนับสนุนจาก สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกฯ และรมว.คลัง เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมอุดมฯ รุ่นที่ 33

มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมายาวนาน

จึงถูกวางตัวว่าเป็น "ขุนคลัง" ของรัฐบาลยุค คสช.

ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา

จับ งานด้านการปล่อยสินเชื่อมาตั้งแต่ เริ่มงาน เป็นผู้วิเคราะห์โครงการในส่วนวิเคราะห์เงินกู้ 3 ที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในเดือนก.พ. 2522

เคยดำรง ตำแหน่งสำคัญในสถาบันการเงินและองค์กรต่างๆ ได้แก่ กรรมการและ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด, กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประธานสมาคมธนาคารอาเซียน และประธานสมาคมธนาคารไทย

ยัง เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เป็นตัวเต็งในตำแหน่ง รมว.คลังรัฐบาลคสช.