ครบทุกรส สดทุกเรื่องโป๊ปตั้ง 15 พระคาร์ดินัล - มีคนไทยด้วย
Font Size  

วันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 20:33 น.
วันที่ 4 ม.ค. เว็บไซต์เรดิโอวาติกานารายงานว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ทรงประกาศแต่งตั้งพระคาร์ดินัลองค์ใหม่ 15 องค์ ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกาและเอเชีย ในจำนวนนี้เป็นพระคาร์ดินัลจากประเทศตองกา นิวซีแลนด์ กาบูเวร์ดี เอธิโอเปีย เวียดนาม พม่า รวมถึงพระคาร์ดินัลจากไทย คือ พระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประกาศ ณ จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ ในนครรัฐวาติกัน ว่า ทรงตัดสินพระทัยแต่งตั้งพระคาร์ดินัลจากทุกภูมิภาคเพื่อแสดงถึงมิตรสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักวาติกันและโบสถ์ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะทรงจัดการประชุมร่วมกับพระคาร์ดินัลทั่วโลก ระหว่างวันที่ 12-13 ก.ย.ที่จะถึงนี้ มีจุดประสงค์ในการปฏิรูป “โรมันคูเรีย” หรือองค์กรบริหารพระศาสนจักรส่วนกลางของวาติกัน

สำหรับพระคาร์ดินัลทั้ง 15 องค์ ทรงมีพระชันษาไม่ถึง 80 ปี และมีโอกาสได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ต่อไป