Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 26 ก.พ. 2563

หลวงพ่อบุญส่ง วิสารโท อดีตเจ้าคณะอำเภอโนนสูง

14 ก.ย. 2559 - 15:34 น.

อริยะโลกที่6

วิชัย จินดาเหม

"พระครูวิสารวรกิจ" หรือ "หลวงพ่อบุญส่ง วิสารโท" เจ้าคณะอำเภอโนนสูง และเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา พระเถระที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้าน อีกทั้งยังเป็นพระเกจิอาจารย์และพระนักพัฒนา

เดิมชื่อ บุญส่ง วงศ์กลาง เกิดที่บ้านสันติสุข ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ 5 พ.ค.2480 ช่วงวัยเยาว์ จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดบ้านขาม

กระทั่งอายุครบ 21 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2501 ที่พัทธสีมาวัดบ้านขาม อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา มีเจ้าอธิการโฮด ฐานิสสโร เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสว่าง กตสาโร เป็นพระกรรมวาจา จารย์และพระถนอม เป็นพระอนุสาวนา จารย์ ได้รับฉายา วิสารโท

หลังครองเพศบรรพชิต ท่านตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจัง หมั่นพิจารณาคำสอนของครูบาอาจารย์อย่างถ่องแท้ ได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะอุทิศกายถวายชีวิตอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป

พ.ศ.2503 สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ จากสำนักศาสนศึกษาวัดบัว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา พ.ศ.2547 จบปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

พ.ศ.2550 จบปริญญาโท บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2511 เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านด่านคนคบ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา พ.ศ.2512 เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

พ.ศ.2514 เป็นเจ้าคณะตำบลด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

พ.ศ.2519 เป็นรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง พ.ศ.2532 เป็นเจ้าคณะอำเภอโนนสูง

ตลอดเวลา หลวงพ่อบุญส่ง สร้างคุณูปการสืบสานจรรโลงพระพุทธศาสนาอย่างรอบด้าน อาทิ ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ ทั้งในเขตปกครองและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งด้านการศึกษาและด้านถาวรวัตถุ

ลำดับงานด้านการศึกษา พ.ศ.2504-2510 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดบัว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา พ.ศ.2504 เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

พ.ศ.2511 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดบ้านด่านคนคบ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

พ.ศ.2512 เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษา วัดหนองหว้า ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

งานด้านการเผยแผ่ พ.ศ.2504 เป็น พระธรรมกถึก พ.ศ.2509 เป็นพระธรรมทูตประจำอำเภอโนนสูง

ท่านส่งเสริมและส่งพระภิกษุ-สามเณรที่เรียนดีไปศึกษาต่อใน เมืองหลวง จนได้เป็นพระมหาเปรียญหลายรูป อาทิ พระมหาเจียม ชยมังคโล (ปธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม), พระครูสาทร ปริยัติคุณ(ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี) ฯลฯ

ตลอดเวลา สร้างคุณูปการสืบสานจรรโลงพระพุทธศาสนาอย่างรอบด้าน อาทิ ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ ทั้งในเขตปกครองและพื้นที่ใกล้เคียง ท่านจะอุดหนุนด้วยการสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก เพื่อให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาได้สมทบทุนปัจจัยนำไปใช้เพื่อการสาธารณประโยชน์

ด้านวัตถุมงคล ที่ท่านสร้างและอธิษฐานจิตปลุกเสกนั้น ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ แม้นค่านิยมทางด้านราคายังไม่สูงมากนัก แต่ด้วยพลังแห่งพุทธคุณที่ปรากฏครบถ้วน ทำให้บรรดานักสะสมนิยมพระเครื่องวัตถุมงคล ต่างเสาะแสวงหามาบูชาครอบครองติดตัว

ทั้งนี้ วัตถุมงคลของหลวงพ่อบุญส่งหลายรุ่นที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกได้รับความนิยมจากนักสะสมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น เหรียญ รูปเหมือน ฯลฯ โดยเฉพาะเหรียญปั๊มปี 2525-2550 พระครูวิสารวรกิจ (บุญส่ง วิสารโท) วัดหนองหว้า

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2516 เป็นพระสมุห์ฐานานุกรมพระครูพินิจยติกรรม เจ้าคณะอำเภอโนนสูง พ.ศ.2519 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ในราชทินนามที่พระครูวิสารวรกิจ พ.ศ.2520 เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2543 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

ด้วยสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง หลวงพ่อบุญส่ง มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2559 ที่ ร.พ.มหาราช จ.นครราชสีมา สิริอายุ 79 ปี พรรษา 58


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ หลวงพ่อบุญส่ง วิสารโท อดีตเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง