พันธุ์แท้พระเครื่อง : พระพุทธนิมิตวิชิตมารฯ

“ราม วัชรประดิษฐ์”

พระนครศรีอยุธยา หรือ เมืองกรุงเก่า เป็นอดีตราชธานีเก่าของไทยที่เคยรุ่งเรือง เต็มไปด้วยวัดวาอารามและปราสาทราชวัง แต่หลังจากการเสียกรุง ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2310 ได้สร้างความสูญเสียแก่กรุงศรีอยุธยาอย่างใหญ่หลวง แต่ “หนึ่งเดียว” เท่านั้นที่รอดพ้นจากการถูกเผาทำลาย นั่นคือ “วัดหน้าพระเมรุ” รวมถึงพระประธานในอุโบสถ “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ” พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ ศิลปะสมัยอยุธยา

วัดหน้าพระเมรุ ตั้งอยู่ริมคลองสระบัวตรงข้ามพระราชวังโบราณ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นอารามหลวงสามัญชั้นตรี ตามตำนานกล่าวว่า พระองค์อินทร์ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2046-47 และพระราชทานนามว่า “วัดพระเมรุราชิการาม” แต่ต่อมาภายหลังเรียกกันว่า “วัดหน้าพระเมรุ” ซึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะสร้างในบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็เป็นได้ 

ภายในพระอุโบสถขนาดใหญ่ รูปแบบสถาปัตยกรรมในราวสมัยอยุธยาตอนกลาง ตกแต่งหน้าบันอย่างงดงาม เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ” เป็นพระประธาน พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ (คือ ทรงเครื่องขัตติยราชแบบกษัตริย์อย่างเต็มยศ เช่น สวมมงกุฎ มีกรรเจียกจอน ตกแต่งเครื่องถนิมพิมพาพร อาทิ กุณฑล พาหุรัด ข้อพระกร ธำมรงค์ สร้อยสังวาล ทับทรวง ปั้นเหน่ง สนับเพลา ชายไหว กำไลพระบาท รองพระบาท อย่างอลังการ) ศิลปะอยุธยา ปางมารวิชัยหน้าตักกว้างประมาณ 4.40 เมตร สูงประมาณ 6 เมตร

นับเป็นพระปฏิมากรที่มีขนาดใหญ่และงดงามมาก ประการสำคัญ “พระนามขององค์พระ” มีความหมายบ่งบอกอย่างชัดเจนถึงคุณลักษณะพิเศษ อิทธิปาฏิหาริย์ และความเป็น “สรณะ” ที่พึ่งอันควรแก่การเคารพ สักการะทั้ง 3 โลก

นอกเหนือจากความศักดิ์สิทธิ์แล้ว “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ” ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องด้วยเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ ศิลปะสมัยอยุธยาองค์เดียวที่ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วจะ เป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นทั้งสิ้น

ถ้ามีโอกาสควรแวะไปเยี่ยมชมความงดงามแห่งศิลปะสมัยอยุธยาอันสมบูรณ์แบบ ณ วัดหน้าพระเมรุ และกราบสักการะขอพร พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ พระปฏิมากรศักดิ์สิทธิ์องค์สำคัญ เพื่อความสิริมงคลและบังเกิดสิ่งดีๆ ในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ครับ

บทความก่อนหน้านี้โอ วรุฒ อาการยังหนักมาก นีโน่ รุดหารือพ่อแม่ หมองดเยี่ยมเด็ดขาด (คลิป)
บทความถัดไปဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေနဲ့ တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ အမှုပေါင်း ၁၅၀ ရှိပြီ