จัดพิธีเททองหล่อพระประธานประจำพระวิหาร-หอพระไตรปิฏก วัดชัยเภรีย์

จัดพิธีเททองหล่อ

จัดพิธีเททองหล่อพระประธานประจำพระวิหาร-หอพระไตรปิฏก วัดชัยเภรีย์

จัดพิธีเททองหล่อพระประธานประจำพระวิหาร-หอพระไตรปิฏก วัดชัยเภรีย์ – เนื่องด้วย ท่านพระครูสุวรรณธรรมาภิรักษ์ (หลวงพ่อบุญค้ำ) เจ้าอาวาสวัดชัยเภรีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการก่อสร้างพระวิหารและหอพระไตรปิฏก เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

จัดพิธีเททองหล่อ

ซึ่งหลวงพ่อบุญค้ำเห็นว่า เมื่อสร้างพระวิหารแล้วควรจะมีการสร้างพระประธาน เพื่อประดิษฐานเป็นที่กราบไหว้และยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาทำบุญที่วัด จึงจะกำหนดให้มีพิธีเททองหล่อพระประธานประจำพระวิหารและหอพระไตรปิฏก ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 12.39 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ประกอบด้วยพระเถราจารย์นั่งปรกอธิฐานจิต เวลา 13.09 น. ประกอบพิธีเททองพระปางชนะมาร หน้าตักกว้าง 59 นิ้ว สูง 139 นิ้ว พระพุทธจักรพรรดิเปิดโลก ขนาดหน้าตักฐานสมส่วน สูง 115 นิ้ว และพระทองเหลือหน้าตักกว้าง 19 นิ้ว อานิสงส์ ในการสร้างพระพุทธรูป ซึ่งเปรียบเสมือนองค์ตัวแทนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันประเสริฐสูงสุดนั้น

ซึ่งถือว่าเป็นพุทธบูชา ถ้าในกรรมฐานถือว่า เป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน(การระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์) หากตายไปจะได้เกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก การสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชา ทำให้มีรัศมีกายมาก ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “พุทธพปูชา มะหาเตชะวันโต”  แปลว่า “การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก” การสร้างพระพุทธรูป ถือเป็นปูชนียวัตถุสูงสุด ผู้สร้างจะได้ประโยชน์ ดังนี้

คือได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง, เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็น ทานบารมี , เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จสมบูรณ์ กุศลจะเกิดขึ้นเมื่อได้อาศัยพระพุทธปฏิมา, อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระจะส่งผลให้เป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่างาม, ปิดอบายภูมิ และส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที ซึ่งเคยมีผู้กล่าวไว้ว่า เมื่อเราสร้างพระพุทธรูปให้คนได้กราบไหว้ ทุกครั้งที่มีคนมากราบไหว้ บุญกุศลนั้นก็จะส่งมาถึงผู้สร้างตลอดเวลา

ดังนั้นถือว่าการสร้างพระพุทธรูปเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่และไม่ควรพลาด เป็นมหาทานบารมี ที่นานๆจะมีการสร้างครั้งนึง หากมีโอกาสได้ทำบุญไม่จำเป็นต้องมากมายเพียงมีจิตในกุศลก็เป็นบุญแล้ว และเมื่อท่านบริจาคทรัพย์แล้วพึงกล่าวคำว่า “สุทินนัง วะตะเมทานัง อาสะวะ คะยาวะหัง นิพพานัง มัยหังโหตุ”

หากพุทธศาสนิกชนท่านใดสนใจอยากร่วมทำบุญกับหลวงพ่อบุญค้ำ สามารถร่วมทำบุญ ได้ที่ วัดชัยเภรีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อสอบถาม พระปิยะชัย โทร.0982781125 โดยตรง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

วัดไตรมิตร จัดพิธีใหญ่ เททองหล่อพระกริ่งเทพมังกรทอง

บทความก่อนหน้านี้ฟีบาเวิลด์คัพ2019 -ได้แล้ว17ทีมแรก บาสเกตบอลชิงแชมป์โลก
บทความถัดไปพระอาพาธ ฉันน้ำชูกำลังไม่ได้สติ หนวกหู เจ้าอาวาส เสียงดัง แทงมรณภาพ