พระเจ้าตากสินมหาราช : พันธุ์แท้พระเครื่อง

พระเจ้าตากสินมหาราช : พันธุ์แท้พระเครื่อง
พระเจ้าตากสินมหาราช : พันธุ์แท้พระเครื่อง

พระเจ้าตากสินมหาราช – เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2561 เป็นวันคล้ายวันขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติของสมเด็จพระศรีสรรเพชร์ (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4) พระมหากษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ่ ที่รู้จักกันดีในพระนาม ‘สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี’ หรือ ‘สมเด็จพระเจ้าตาก (สิน) มหาราช’ พระมหาคุณูปการของพระองค์เป็นที่ทราบกันทั่วไป จนมีผู้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปในลักษณาการต่างๆ เป็นที่เคารพสักการะไปทั่ว และมีกฤษฎาภินิหารปรากฏเป็นที่อัศจรรย์มากมาย

พระเจ้าตากสินมหาราช : พันธุ์แท้พระเครื่อง

สมเด็จพระเจ้าตาก (สิน) มหาราช พระนามเดิมว่า “สิน” ชื่อจีนเรียกว่า “เซิ้นเซิ้นซิน‘ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ มีนาคม พ.ศ.2277 ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา

ต่อมาเจ้าพระยาจักรี ผู้มีตำแหน่งสมุหนายกขอไปเลี้ยงไว้เหมือนบุตรบุญธรรม รับการศึกษาขั้นต้นจากสำนักวัดโกษาวาส (วัดคลัง) และบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 13 ปี ที่วัดสามพิหาร หลังจากสึกออกมาแล้วได้เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็ก และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุครบ 21 ปี ตามขนบประเพณีไทย อุปสมบทได้ 3 พรรษาก็ลาสิกขากลับมาเข้ารับราชการตามเดิม และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสินเป็นมหาดเล็กรายงานด้วยราชการทั้งหลายในกรมมหาดไทย และกรมวังศาลหลวง

ปีพ.ศ.2301 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเสด็จเสวยราชสมบัติได้ 3 เดือนเศษ ก็ถวายสิริราชสมบัติแก่พระเจ้าเอกทัศน์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสินมหาดเล็กรายงานเป็นข้าหลวงเชิญท้องตราพระราชสีห์ขึ้นไปชำระความหัวเมืองฝ่ายเหนือ หลวงยกกระบัตรเมืองตาก และพระยาตาก ปกครองเมืองตาก ตามลำดับ

พ.ศ.2308 โปรดเกล้าฯ ให้เข้ามาช่วยราชการสงครามเพื่อป้องกันพม่าในกรุงศรีอยุธยา และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นพระยาวชิรปราการ (สิน) สำเร็จราชการเมืองกำแพงเพชร แทนเจ้าเมืองเดิมที่ถึงแก่กรรม

จนปีพ.ศ.2310 กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า และในเวลาต่อมาพระยาตากก็สามารถกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนได้ แล้วย้ายราชธานีมาอยู่เมืองธนบุรีเป็นราชธานี และทรงทำพิธีปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ เมื่อวันพุธ เดือนอ้าย แรม 4 ค่ำ จุลศักราช 1130 ปีชวด สัมฤทธิศก ตรงกับวันที่ 28 เดือนธันวาคม 2311 ขณะมีพระชนมายุได้ 34 พรรษา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ 4

พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันเสาร์ เดือน 5 แรม 9 ค่ำ จ.ศ.1144 ปีขาล ตรงกับวันที่ 6 เมษายน 2325 พระชนมายุ 48 พรรษา รวมสิริราชสมบัติ 15 ปี

ด้วยพระราชกรณียกิจในการกอบกู้ชาติของพระองค์ และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ราชการจึงมีนโยบายที่จะสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ขึ้น โดยกำหนดให้ตั้งที่วงเวียนใหญ่ ธนบุรี โดยมีประชามติให้เป็นแบบบรมรูปทรงม้าในพระหัตถ์ทรงดาบ ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของคนจริง โดยกรมศิลปากรออกแบบพระบรมรูปและพระแท่น เมื่อศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ปั้นพระบรมรูปเสร็จทางราชการได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองพระเศียรเป็นปฐมฤกษ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2497 ในปี พ.ศ.2494

ขณะนั้นวัดสุทัศนเทพวราราม โดยท่านเจ้าคุณศรีสัจจาญาณมุนี (สนธิ์) ได้ดำริจัดสร้างพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดเล็กขึ้น โดยใช้ชนวนเก่าที่เหลือจากการเทพระกริ่งรุ่นต่างๆ ของสายวัดสุทัศน์มาผสมด้วย ลักษณะของรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นรูปเหมือนเต็มองค์ทรงเครื่องกษัตริย์นักรบ สวมพระมาลา พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ ประทับนั่งบนพระแท่นฐาน 2 ชั้น น้ำหนักถ่วงมือ เนื้อสีเหลืองอมเขียว ได้รับความนิยมเสาะหากันทั่วไปทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน

วันที่ 28 ธ.ค.ของทุกปี เชื่อว่าชาวไทยทั่วประเทศยังคงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตาก (สิน) มหาราช

มีพระคาถาบูชาจำง่ายๆ สั้นๆ ป้องกันภัยพิบัติกำจัดเสี้ยนศึกศัตรู สร้างความเป็นสิริมงคลกับตนเอง โดยตั้งนโมสามจบ อธิษฐานบูชาเก้าคาบว่า “โอม ปู่ตากจตุอิตัง ตากสินราชะโย ตังอิ” ครับผม

บทความก่อนหน้านี้พระแก้วมรกตหลวงปู่ทวน : รอบด้านวงการพระ
บทความถัดไปพระปิดตาหลวงปู่อินทร์ : ชมรมพระเครื่องข่าวสด