ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวีระโชติธรรมาราม

ปิดทองฝังลูกนิมิต

ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวีระโชติธรรมาราม 

ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวีระโชติธรรมาราม – ย้อนไปเมื่อปี พ..2550 วัดวีระโชติธรรมาราม ต.คลอง หลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ในขณะนั้นยังเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆ ตั้งอยู่กลางท้องทุ่งนา การเดินทางแสนจะลำบาก หากมิใช่ผู้ที่มีจิตศรัทธาหรือลูกศิษย์ลูกหาแล้ว ยากเหลือเกินที่จะเดินทางมา ภายในวัดมีเพียงกุฏิไม่กี่หลัง ห้องน้ำก็ผุพัง อุโบสถก็มีเพียงเสาปูน นั่นคือภาพในอดีต

ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวีระโชติธรรมาราม

วัดวีระโชติธรรมาราม เดิมชื่อ “สำนักสงฆ์ทองธรรมโชติ” โดยมีครอบครัวโชติบรรยง มีจิตศรัทธาถวายที่ดิน จำนวน 30 ไร่ ในปี พ..2536 ในเวลาต่อมา พ..2550 ได้ถวายเพิ่มอีก จำนวน 6 ไร่ รวมเป็นจำนวน 36 ไร่ เพื่อก่อสร้างให้เป็นวัดขึ้นตามเจตนารมณ์ที่ศรัทธา

ต่อมา พระอาจารย์องอาจ อาภากโร ซึ่งในขณะนั้นอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดกระทุ่มเสือปลา แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ไปกราบทูลรายงานต่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม และอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ

 

ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวีระโชติธรรมาราม

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ตั้งชื่อให้ว่า “สำนักสงฆ์วีระโชติธรรมาราม” ก่อนที่ในเวลาต่อมา ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดวีระโชติธรรมาราม เมื่อปี พ..2552 เป็นวัดสังกัดมหานิกาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 12 หนตะวันออก

ปัจจุบัน พระภาวนาประชานุกูล (องอาจ อาภากโร) เจ้าอาวาส สามารถพัฒนาให้เป็นวัดที่มีความสวยงาม ส่วนอุโบสถแก้วกลางน้ำที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 100 ล้านบาท ขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนถนนที่เป็นลูกรัง กลายเป็นถนนคอนกรีตรถวิ่งสะดวกสบาย บริเวณวัดที่ดูแห้งแล้ง ตอนนี้ เขียวชอุ่มมีต้นไม้ปกคลุมไปทั่ว ได้สร้างเป็น ศูนย์ปฏิบัติธรรมให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐาน

อีกประการหนึ่ง วัดวีระโชติธรรมารามแห่งนี้ สร้างขึ้นท่ามกลางหมู่บ้านของชุมชนมุสลิม ซึ่งมีราวร้อยละ 80 ที่เหลือเป็นชาวพุทธ แต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข แม้จะนับถือศาสนาต่างกัน มีความเชื่อต่างกันบ้าง แต่ทุกศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดี และที่สำคัญเป็นคนไทยเหมือนกัน เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่พี่น้องชุมชนมุสลิมและพี่น้องชาวไทยพุทธอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวีระโชติธรรมาราม

ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวีระโชติธรรมาราม

ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวีระโชติธรรมาราม

พระภาวนาประชานุกูล ได้ใช้ความเมตตาพูดคุยและสามารถหลอมรวมจิตใจให้สองศาสนาสามัคคีกัน อยู่ร่วมกันเป็นสุขได้อย่างไม่มีปัญหา

นอกจากนี้ ทางวัดได้สร้างรัตนวิหาร 100 ปี ชาตกาลพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ) ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราช ขนาด 7 ศอก จำลองจากวิหาร 100 เมตร วัดท่าซุง และสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตัก 12 เมตร

ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวีระโชติธรรมาราม

ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวีระโชติธรรมาราม

วัดวีระโชติธรรมารามถือเป็นสมบัติของประเทศชาติ ที่มีคุณค่าสมควรช่วยกันทำนุบำรุง ดูแลรักษา จากการสร้างสรรค์ของพระภาวนาประชานุกูลทำตามแนวทางของครูบาอาจารย์ คือ ตามปฏิปทาของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ หรือ พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

ปัจจุบันวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด 83 ไร่ ใช้เงินพัฒนาก่อสร้างสิ่งต่างๆ ไปแล้วประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งได้มาเท่าไหร่ได้นำไปสร้างหมด แต่ยังไม่ถึงเป้าหมาย คือ ยังขาดสำนักปฏิบัติธรรม ศาลาหอประชุม หอพักผู้มาปฏิบัติธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อให้เด็กเยาวชนได้มาบวชเรียนช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนา

พระภาวนาประชานุกูล กล่าวว่า “อาตมาเป็นพระสงฆ์ไม่มีความรู้ ไม่มีเปรียญ อาตมาทำอะไรแต่ละอย่างต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ได้มา ได้ทุ่มเทสุดกำลังเท่าที่จะทำได้ และเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่อาตมาได้พลิกแผ่นดินท้องทุ่งนา สร้างให้กลายเป็นดินแดนแห่งธรรม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา”

ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวีระโชติธรรมาราม

ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวีระโชติธรรมาราม

ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวีระโชติธรรมาราม

เนื่องในโอกาสที่สร้างวัดครบ 1 ทศวรรษ 10 ปี พระภาวนาประชานุกูล จึงจัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถแก้วกลางน้ำ ระหว่างวันที่ 1-10 ..2562

วันที่ 1 ..2562 พิธีเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิต และวันที่ 17 .. พิธีตัดหวายลูกนิมิต

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต และ กราบไหว้ขอพรสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อ 5 พี่น้อง, หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา, รูปเหมือน พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง) องค์ใหญ่ และสักการะองค์พญามุจลินท์นาคราช เจ้าปู่ศรีสุทโธ พญานาคาธิบดี วิสุทธิเทวา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.08-4977-3339, 08-7922-4888

บทความก่อนหน้านี้ความสุขของหนูนิม เที่ยววัดเมืองอุบลฯ : สดจากเยาวชน
บทความถัดไปเต้ ปิติศักดิ์ เปิดใจ ขาเตียงไม่แข็งแรง ต่างทบทวน-ไม่ปิดใครเข้ามา สุขจากลูก(คลิป)