Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ก.พ. 2563

วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาจุฬาฯ จัดติวเข้ม‘พระธรรมทูตต่างประเทศ’ : สดหน้าพระข่าวสด

24 ก.พ. 2562 - 01:06 น.

วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาจุฬาฯ จัดติวเข้ม‘พระธรรมทูตต่างประเทศ’ : สดหน้าพระข่าวสด

วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาจุฬาฯ จัดติวเข้ม‘พระธรรมทูตต่างประเทศ’ : สดหน้าพระข่าวสด - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาจุฬาฯ จัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเร็วๆ นี้ ที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาจุฬาฯ จัดติวเข้ม‘พระธรรมทูตต่างประเทศ’

วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาจุฬาฯ จัดติวเข้ม‘พระธรรมทูตต่างประเทศ’

วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาจุฬาฯ จัดติวเข้ม‘พระธรรมทูตต่างประเทศ’

มี พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุฯ นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สัมมาปัญโญ) อธิการบดีมหาจุฬาฯ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาจุฬาฯ และคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องร่วมในการประชุม

พระโสภณวชิราภรณ์กล่าวรายงานในที่ประชุมว่า ด้วยมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้มหาจุฬาฯ ร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กรมการศาสนา พระธรรมทูตในอินเดีย-เนปาล ดำเนินโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของฝ่ายมหานิกายมาโดยลำดับ และในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยพระธรรมทูตได้ขออนุมัติดำเนินการขึ้นอีกเป็นรุ่นที่ 25 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยนายกสภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา 80 รูป/คน กรรมการอุปถัมภ์ 338 รูป/คน กรรมการอำนวยการ 78 รูป/คน และกรรมการดำเนินการ 80 รูป/คน

วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาจุฬาฯ จัดติวเข้ม‘พระธรรมทูตต่างประเทศ’

วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาจุฬาฯ จัดติวเข้ม‘พระธรรมทูตต่างประเทศ’

วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาจุฬาฯ จัดติวเข้ม‘พระธรรมทูตต่างประเทศ’

พระโสภณวชิราภรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบการใช้หลักสูตรพระธรรมทูตที่เน้นให้มีการปฏิบัติจริงในวิชานั้นๆ เช่น เน้นการบรรยายร้อยละ 30 ที่เหลือให้เน้นการปฏิบัติจริง ในการใช้ชีวิตจริง ส่วนการอบรมตนด้านจิตใจจะเป็นการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานโดยใช้เวลา 1 เดือนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สามารถจะลาจะขาดได้

นอกจากนี้ มีข้อกำหนดเช่น ต้องใช้สถานที่แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์ เป็นสถานที่หลัก และในการบรรยายจะต้องใช้กิจกรรมที่เป็นบูรณาการกับชีวิตประจำวันของพระสงฆ์เข้าไปด้วย อีกเรื่องหนึ่งคือ ที่ประชุมได้ขอให้มีการเพิ่มเติมในวิชาการปฏิบัติให้เน้นไปที่ศาสนพิธีให้ถูกต้อง ซึ่งจะสอดคล้องกับคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ในประเทศที่ต้องการให้พระสงฆ์ไทยสอนปฏิบัติศาสนพิธีอย่างไร เมื่อไปเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศจะสอนศาสนพิธีอย่างไร รวมถึงการประยุกต์วิถีของพระสงฆ์กับชาวบ้านซึ่งเป็นคนไทยตามวัฒนธรรมไปด้วย อย่างเช่นการที่พระสงฆ์จะไปประกอบศาสนพิธีมงคลต่างๆ ให้กับชาวบ้านท่านจะมีความรู้ มีประสบการณ์ มีความสามารถอย่างไรบ้าง รวมถึงการเขียนอักษรโบราณได้ด้วย

พระโสภณวชิราภรณ์กล่าวต่อว่า การที่ท่านจะออกไปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่มีความสามารถมีศักยภาพได้มากพอ หรือให้มากกว่านี้นั้น ต้องเพิ่มเติมเป็นอย่างมากในการศึกษาเชิงลึกและการปฏิบัติจริงในสนามปฏิบัติ ดังนั้น จึงมีการเสนอให้เปิดหลักสูตรพระธรรมทูตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในปีการศึกษาใหม่นี้คือ ในปี 2563 โดยใช้เวลาเรียน 5 ปี อย่างไรก็ตาม การอบรมในระยะ 3 เดือนเพื่อเตรียมความพร้อมก็ยังต้องดำเนินต่อไป

หลักสูตรใหม่นี้ได้กำหนดไว้ 5 เรื่อง ได้แก่ ต้องมีความรู้ขั้นมาตรฐานด้านพระพุทธศาสนาไม่ผิดจากคัมภีร์เถรวาท สองมาตรฐานด้านภาษา ซึ่งนอกจากภาษาอังกฤษแล้วยังจะต้องเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ถ้าท่านเข้าไปอยู่ในเยอรมัน จีน ญี่ปุ่น หรือฝรั่งเศส ก็ต้องใช้ภาษานั้นได้ สามก็เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพราะกัมมัฏฐานในจิตใจเรายกเอากรณีทีมหมูป่า อะคาเดมี ที่ทั่วโลกให้ความสนใจมาก พระสงฆ์เราจึงควรเติมเต็มเรื่องนี้อย่างจริงจัง ทั้งผู้สอนและผู้สอบต้องมีภาษา ให้มีวิชาครู ต้องสอนวิชากรรมฐานได้ นอกจากนี้ ความเป็นพระธรรมทูตต้องเสียสละ ต้องทุ่มเทตนเองเพื่อการเสียสละเรื่องนั้นๆ และต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นด้วย” รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศกล่าว


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาจุฬาฯ จัดติวเข้ม‘พระธรรมทูตต่างประเทศ’ : สดหน้าพระข่าวสด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง