หลวงพ่อมานิตย์ ติสาโร วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม : อริยะโลกที่ 6

หลวงพ่อมานิตย์ ติสาโร

หลวงพ่อมานิตย์ ติสาโร วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม : อริยะโลกที่ 6

หลวงพ่อมานิตย์ ติสาโร – “พระครูสิโรตม์สุวรรณารักษ์หรือหลวงพ่อมานิตย์ ติสาโรอดีต เจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง .นครชัยศรี .นครปฐม และอดีตรองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี ถือเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้าน อีกทั้งยังเป็นพระเกจิอาจารย์

มีนามเดิม มานิตย์ บุญมีลาภ เกิดเมื่อวันที่ 27 ..2497 ที่บ้านเลขที่ 63 หมู่ 1 .ศีรษะทอง .นครชัยศรี .นครปฐม บิดามารดา ชื่อ นายฉิน บุญมีลาภ และนางสายทอง นาวารัตน์

ในช่วงวัยเยาว์ เป็นเด็กค่อนข้างเงียบขรึม ใจเย็น ไม่เที่ยวเตร่เกเร ชีวิตส่วนใหญ่จะผูกพันอยู่กับวัด ด้วยโยมพ่อโยมแม่ เป็นคนใจบุญสุนทาน ทุกวันพระจะพาลูกไปทำบุญที่วัด สมาทานศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม และสทนาธรรมกับพระภิกษุมิได้ขาด

..2408 จบชั้นประถมศึกษาชั้นปี่ที่ 4 โรงเรียนวัดศรีษะทอง .นครปฐม ช่วงเริ่มต้นวัยหนุ่ม เข้ารับราชการทหาร ที่กรมอากาศโยธิน กองพันที่ 1 รักษาพระองค์

หลวงพ่อมานิตย์ ติสาโร

อายุ 27 ปี จึงได้บรรพชาอุปสมบท ที่วัดกลางบางแก้ว .นครชัยศรี .นครชัยศรี .นครปฐม โดยมีพระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม ปุญญวสโน) วัดกลางบางแก้ว .นครชัยศรี .นครปฐม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระธรรมธรมูล จันทโชโต วัดกลางบางแก้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระปลัดใบ คุณวีโร วัดกลางบางแก้ว เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ติสาโร

หลังครองเพศบรรพชิต ท่านตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจัง หมั่นพิจารณาคำสอนของครูบาอาจารย์อย่างถ่องแท้ ได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะอุทิศกายถวายชีวิตอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป

..2525 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกลางบางแก้วปี ..2552 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (พธ..) สาขาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีพุทธโฆส .นครปฐม และในปี ..2554 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ศน..) สาขาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินทรนครปฐม

ท่านมีความชำนาญการทางด้านนวกรรมการก่อสร้างและการออกแบบ

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ ..2535 เป็นเจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง ..2538 เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ..2540 เป็นเจ้าคณะตำบลโคกพระเจดีย์ ..2544 เป็นพระอุปัชฌาย์

..2549 เป็นเจ้าคณะตำบลศีรษะทอง และในปี 2553 เป็นรองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี

ตลอดเวลา พระครูสิโรตม์สุวรรณารักษ์ สร้างคุณูปการสืบสานจรรโลงพระพุทธศาสนาอย่างรอบด้าน อาทิ ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ ทั้งในเขตอำเภอนครชัยศรี และพื้นที่ใกล้เคียง ท่านจะอุดหนุนด้วยการสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก เพื่อให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาได้สมทบทุนปัจจัยนำไปใช้เพื่อการสาธารณประโยชน์

หลวงพ่อมานิตย์ วางกฎระเบียบกติกาปกครองวัด มีการทำวัดสวดมนต์ เช้าเย็น ตลอดปี มีการทำอุโบสถสังฆ กรรม (สวดพระปาฏิโมกข์) ตลอดปี และมีพระสวดพระปาฏิโมกข์ได้ อีกทั้งพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด ต้องสนใจต่อการศึกษา เมื่อถึงวันธรรมสวนะ พระภิกษุสามเณรต้องลงทำวัตรสวดมนต์ทุกรูป

ท่านมุ่งมั่นสงเคราะห์ญาติโยมที่เดือดร้อนมาโดยตลอด เคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีสัจจะบารมีแน่วแน่มั่นคง ปฏิบัติเกื้อกูลต่อพุทธศาสนิกชนที่มากราบนมัสการอย่างเสมอกัน

ด้วยความเมตตาของท่านที่คอยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างเต็มที่ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง จนชื่อเสียงของท่านขจรขจายไปทั่วทุกทิศ ทำให้มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ที่เข้ามากราบฝากตัวเป็นศิษย์

สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง หลวงพ่อมานิตย์ มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ 10 ..2559 เวลา 08.22 ที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม ด้วยสาเหตุจากอาการเลือดคั่งในสมองจากการล้ม เมื่อเช้ามืดวันที่ 2 ..สิริอายุ 62 ปี พรรษา 34

บทความก่อนหน้านี้‘สฤษดิ์’ถึง‘ประยุทธ์’ ขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียว : ข่าวข้นคนเข้ม
บทความถัดไป‘น้ำตาล’ผวาอาถรรพ์คบ‘ไผ่’7ปี เล็งแก้เคล็ด-ใช้ชีวิตอย่างมีสติรักแฮปปี้