Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิ.ย. 2563

จัดเทศน์มหาชาติ-ปฏิบัติธรรม พศ.เฉลิมพระเกียรติ-บรมราชาภิเษก

19 ก.ย. 2562 - 10:48 น.

จัดเทศน์มหาชาติ-ปฏิบัติธรรม

พศ.เฉลิมพระเกียรติ-บรมราชาภิเษก

จัดเทศน์มหาชาติ - ประเพณีเทศน์มหาชาติ เป็นการร่วมกันจรรโลงมรดกทางวัฒนธรรมที่สูงค่า ให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนา โดยน้อมรำลึกถึงเรื่องราวสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ชาติ ที่เป็นพระเวสสันดร พระองค์ทรงบำเพ็ญทานบารมียิ่งใหญ่คือการบริจาคทรัพย์สมบัติ พระโอรส พระธิดา และพระมเหสี ซึ่งการกระทำดังกล่าวเรียกว่า มหาทาน ยากที่ปุถุชนทั่วไปจะทำได้

สำหรับการเทศน์มหาชาตินี้ เป็นการร่ายยาว หรือการเล่าเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ว่าด้วยพระบุพจริยาของพระพุทธองค์ในอดีตชาติ เมื่อเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นพระชาติสุดท้าย ก่อนจะตรัสรู้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ

เวสสันดรชาดก เป็นหนึ่งในสิบของทศชาติชาดก หรือที่เรียกกันว่า พระเจ้าสิบชาติ กล่าวถึงการบำเพ็ญพระบารมีที่ยิ่งใหญ่ของ พระโพธิสัตว์ถึง 10 พระชาติด้วยกัน คือ เตมียชาดก ทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี, มหาชนกชาดก ทรงบำเพ็ญวิริยบารมี, สุวรรณสามชาดก ทรงบำเพ็ญเมตตาบารมี, เนมีราชชาดก ทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี, มโหสถชาดก ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี, ภูริทัตชาดก ทรงบำเพ็ญศีลบารมี, จันทกุมารชาดก ทรงบำเพ็ญขันติบารมี, นารทชาดก ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี, วิฑูรชาดก ทรงบำเพ็ญ สัจจบารมี, เวสสันดรชาดก ทรงบำเพ็ญทานบารมี

ประกอบด้วย 1.กัณฑ์ทศพร 19 คาถา 2.กัณฑ์หิมพานต์ 134 คาถา 3.กัณฑ์ทานกัณฑ์ 209 คาถา 4.กัณฑ์วนปเวศน์ 57 คาถา 5.กัณฑ์ชูชก 79 คาถา 6.กัณฑ์จุลพน 35 คาถา 7.กัณฑ์มหาพน 80 คาถา 8.กัณฑ์กุมาร 101 คาถา 9.กัณฑ์มัทรี 90 คาถา 10.กัณฑ์สักบรรพ 43 คาถา 11.กัณฑ์มหาราช 69 คาถา 12.กัณฑ์ฉกษัตริย์ 36 คาถา 13.กัณฑ์นครกัณฑ์ 48 คาถา

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า รัฐบาลเห็นชอบให้สำนักพุทธฯ สำนักงานพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่พุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา

ปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 30 ซึ่งมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้จัดงานเทศน์มหาชาติฯ ขึ้น ระหว่างวันที่ 19-22 ก.ย.2562 ที่หอประชุมพุทธมณฑล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และยังเป็นงานอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีมาโดยตลอด โดยเฉพาะประเพณีการเทศน์มหาชาติ พระองค์เสด็จฯ มาสดับพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติ ณ พุทธมณฑล เป็นจำนวนถึง 13 ครั้งด้วยกัน สำนักพุทธฯ ยังเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังและร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติในแต่ละกัณฑ์ พร้อมทั้งได้กราบอาราธนาพระภิกษุที่มีความสามารถในการเทศน์มหาชาติมาเป็นองค์แสดงในแต่ละกัณฑ์อีกด้วย

“ถึงแม้จะมีหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ขอรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์แต่ละกัณฑ์ทั้งหมดแล้ว แต่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาก็ยังสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติได้ตลอดเวลา โอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. เวลา 14.00 น. ซึ่งจะเสด็จฯมาทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกและทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์มหาราช” ที่หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” นายเทวัญกล่าว

พระครูโฆษิตธรรมากร องค์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติ “กัณฑ์มหาราช” กล่าวว่า การรับฟังเทศน์มหาชาติเรื่องพระเวสสันดรชาดกมีอานิสงส์มาก ดังปรากฏในคัมภีร์ว่า ถ้าใครตั้งใจฟังจนครบบริบูรณ์ทั้ง 13 กัณฑ์ เมื่อดับขันธ์จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ได้เสวยทิพยสมบัติอันมโหฬาร โดยเฉพาะผู้บูชากัณฑ์มหาราชา จะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชา เมื่อจากโลกมนุษย์ไปเสวยทิพย์สมบัติในฉกามาพจรสวรรค์ เป็นต้น

สำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” วันที่ 19-22 ก.ย.2562 ที่หอประชุมพุทธมณฑล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.onab.go.th หรือโทร.0-2441-7965-6

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ จัดเทศน์มหาชาติ-ปฏิบัติธรรม พศ.เฉลิมพระเกียรติ-บรมราชาภิเษก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง