พระพุทธรูปปางลีลา สมัยสุโขทัย

พระพุทธรูปปางลีลา สมัยสุโขทัย

คอลัมน์ คติ-สัญลักษณ์ สถาปัตยกรรม 

ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์

พระพุทธรูปปางลีลา สมัยสุโขทัย : คติ-สัญลักษณ์ สถาปัตยกรรม – พระพุทธรูปปางลีลา สมัยสุโขทัย ทำด้วยโลหะในภาพนี้เป็นพระพุทธรูปปางลีลาที่สวยที่สุด ด้วยอาการของ รูปทรงที่แสดงถึงพลังการเคลื่อนไหวประหนึ่งพระพุทธรูปนี้กำลังย่างเดินด้วยความสงบและองอาจ มั่นคง

แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์หอพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ภาพจากพิพิธภัณฑ์หอพุทธศิลป์

การปรากฏพระพุทธรูปปางลีลาศิลปะสุโขทัยขึ้นที่นครราชสีมา จึงมิใช่เกิดขึ้นจากช่างฝีมือของศิลปินพื้นถิ่น และโดยเฉพาะในเขตนครราชสีมา ซึ่งมีอิทธิพลของศิลปะแบบขอม แบบบายนเป็นส่วนใหญ่

แต่การปรากฏพระพุทธรูปองค์นี้ที่จังหวัดนครราชสีมาคือความหมายของการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์ที่ยังดำรงก้าวเดินไปในดินแดนที่กว้างขวาง ต่อไป

บทความก่อนหน้านี้‘เหรียญหลวงปู่สำลี’เพื่อก่อสร้างเจดีย์จันทสาโรนุสรณ์ ฉลองอายุครบ96ปี-หลวงพ่อพร้า‘เหรียญท้าวเวสสุวัณ’
บทความถัดไปสืบสานเทศกาลกินเจ ถือศีล-กินผัก-ทำทาน