Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 2 มิ.ย. 2563

พระพุทธิวงศมุนี วัดพระพุทธชินราช

5 ต.ค. 2562 - 04:13 น.

พระพุทธิวงศมุนีวัดพระพุทธชินราช

คอลัมน์ มงคลข่าวสด

พระพุทธิวงศมุนี วัดพระพุทธชินราช : พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ผู้ทรงคุณแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ในการนี้ พระธรรมเสนานุวัตร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระเถระที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามที่พระพุทธิวงศมุนี

ปัจจุบันพระพุทธิวงศมุนี (บำรุง ฐานุตตโร) สิริอายุ 82 ปี พรรษา 62 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก และรองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 3

มีนามเดิม บำรุง มากก้อน เกิดเมื่อวันที่ 23 ..2480 ที่บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 3 .มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก บิดา-มารดา ชื่อ นายล้วน และนางเหรียญ มากก้อน ครอบครัวประกอบอาชีพกสิกรรม

อายุ 15 ปี เข้าพิธีบรรพชา เมื่อวันที่ 2 ..2495 ที่วัดกระบังมังคลาราม ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก มีพระพิศาลธรรมภาณี วัดกระบังมังคลาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 23 เม..2500 ที่พัทธสีมาวัดกระบังมังคลาราม โดยมีพระพิศาลธรรมภาณี (เชื้อ สุธมฺโม) วัดกระบังมังคลาราม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระมหานเรศ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ เจ้าอธิการถนอม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

จากนั้นมุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งนักธรรมและบาลีอย่างจริงจัง พ..2500 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ

แต่ด้วยเห็นว่าวัดในต่างจังหวัดยังมีความไม่พร้อมในด้านการศึกษาหลายด้าน จึงตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าเมืองหลวง

..2502 สำเร็จการศึกษาสามัญชั้น ม.8 โรงเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ พ..2516 สอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค สำนักเรียนวัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ

ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณขณะนั้น ให้เป็นเจ้าคณะ 13 รวมทั้งได้รับมอบหมายภารกิจงานด้านการคณะสงฆ์ด้วย

แต่ในที่สุดก็ต้องเดินทางกลับพิษณุโลก เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และอื่นๆ

..2517 เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก และเป็นผู้จัดการโรงเรียนพุทธชินราชวิทยา (ฝ่ายสงฆ์) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

..2518 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พ..2531 เป็นเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พ..2532 เป็นอุปัชฌาย์วิสามัญ พ..2533 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พ..2534 เป็นเจ้าอาวาส

ส่วนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านจะมุ่งเน้นควบคู่กันไปกับงานพระธรรมทูตและงานการศึกษา โดยจะไม่ยึดติดกับเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์หรือวัตถุนิยมแต่อย่างใด

เกียรติคุณ พ..2537 ได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากสภาการฝึกหัดครู สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก พ..2545 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับสมณศักดิ์ พ..2521 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่พระศรีรัตนมุนี พ..2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่พระราชรัตนมุนี พ..2542 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่พระเทพรัตนกวี

..2548 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่พระธรรมเสนานุวัตร

..2562 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ที่พระพุทธิวงศมุนี

ชีวิตส่วนตัวของท่านเป็นไปอย่างเรียบร้อย การบริหารท่านกล้าคิด กล้าทํา ทรงไว้ซึ่งสง่าราศีน่าเคารพยำเกรง

แต่ในส่วนลึกเป็นคนอ่อนโยน มีเมตตาปรานี เอาใจดูแลความเป็นอยู่ของผู้ใต้ปกครอง

จึงเป็นที่เคารพนับถือของคณะสงฆ์และชาวสองแควเป็นอเนกประการ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พระพุทธิวงศมุนี วัดพระพุทธชินราช
ข่าวที่เกี่ยวข้อง