Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 5 มิ.ย. 2563

หลวงปู่สิงห์ คัมภีโร วัดศรีสุข จ.มหาสารคาม

8 พ.ย. 2562 - 13:19 น.

หลวงปู่สิงห์ คัมภีโร วัดศรีสุข จ.มหาสารคาม

คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6

หลวงปู่สิงห์ คัมภีโร - วันเสาร์ที่ 9 ..2562 ถือเป็นวันมงคล พระครูสิริสุขวัฒน์ หรือ หลวงปู่สิงห์ คัมภีโร พระเกจิเรืองนามแห่งเมืองสารคาม จะมีอายุครบรอบ 93 ปี เหล่าศิษย์ผู้ใกล้ชิดและญาติโยม ผู้เลื่อมใส จะได้ร่วมกันมุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมหามงคล

ปัจจุบัน หลวงปู่สิงห์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีสุข และเจ้าคณะตำบลศรีสุข เขต 1 .ศรีสุข .กันทรวิชัย .มหาสารคาม สิริอายุ 93 ปี พรรษา 73

เกิดในสกุล เหล่าทับ เมื่อวันที่ 9 ..2469 ที่บ้านเลขที่ 8 บ้านศรีสุข .โคกพระ .กันทรวิชัย .มหาสารคาม บิดา-มารดา ชื่อ นายสาย และนางเคน เหล่าทับ ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ทำนา

อายุ 21 ปี ตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เข้าพิธีอุปสมบท ที่วัดสระทอง .นาสีนวล .กันทรวิชัย มีพระอธิการชม โสภโณ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการจุลฬา เขมิโก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการเสาร์ สิริจันโท เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลวงปู่สิงห์ คัมภีโร

ได้รับฉายาว่า คัมภีโร แปลว่า ผู้มีความสุขุมรอบคอบ

เดินทางไปเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะศึกษาพระปริยัติธรรม ในปี ..2495 จึงได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เรียนพระปริยัติธรรมควบคู่กันไปกับการเรียนวิปัสสนากัมมัฏฐานที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดย พระมหาโชดก ญาณสิทธิ ..9 และ เจ้าคุณพระอุดมวิชาญาณ (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) เป็นครูสอน กัมมัฏฐาน

ครั้นเมื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและวิปัสสนากัมมัฏฐานจนแตกฉานแล้ว ยังศึกษาเพิ่มเติมวิชาแพทย์แผนโบราณที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จบหลักสูตรสาขาเภสัชกร และสาขาเวชกร โดยคาดหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมารักษาโรคภัยไข้เจ็บญาติโยมในชนบทที่ห่างไกล

ในปี ..2504 เดินทางกลับมาตุภูมิเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุข ช่วงนั้น หลวงปู่เสาร์พระพี่ชายของท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีสุข

นอกจากจะศึกษาวิทยาคมจากหลวงพ่อเสาร์ ยังได้ช่วยงานปกครองและพัฒนาวัดแห่งนี้ เจริญรุ่งเรืองทุกด้าน

ด้วยมีวัตรปฏิบัติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา หลังจากที่หลวงพ่อเสาร์ มรณภาพลง ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีสุขว่างลง

ในปี ..2514 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสุขสืบแทนพระพี่ชาย รับตำแหน่งปกครอง เป็นพระอุปัชฌาย์ และเจ้าคณะตำบลศรีสุข ตามลำดับ ระหว่างนั้นได้เข้ารับการอบรมโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาค ผ่านการอบรมหลักสูตรความมั่นคงของพระพุทธศาสนา และอบรมพระปริยัตินิเทศก์ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับกุลบุตรเข้าสู่ร่มพระธรรมวินัยและความผาสุกของชุมชน

รักษาศรัทธาของญาติโยมชาวมหาสารคามไว้อย่างเหนียวแน่น จนถึง ..2521 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่ พระครูสิริสุขวัฒน์

..2526 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท และพ..2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในราชทินนามเดิม

นอกจากนี้ ยังเป็นพระนักพัฒนา ตลอดเวลาที่ปกครองวัดศรีสุข ทำให้วัดแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังปรับปรุงภายในวัดให้มีความร่มรื่นสวยงาม ปลูกไม้ประดับร่มรื่นเต็มวัด ทำให้ทั่วบริเวณมีแต่ความสงบวิเวกเหมาะสำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติ

ตลอดชีวิตวัตรปฏิบัติดังเดิมไม่เปลี่ยนแปลง คือ การเดินจงกรมและนั่งสมาธิทุกวัน

แม้จะล่วงเข้าสู่วัยชราแล้วก็ตาม แต่ด้วยความศรัทธาอันเปี่ยมล้น ในแต่ละวันจะผู้เดินทางมากราบนมัสการประพรมน้ำพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

เชิด ขันตี พล

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ หลวงปู่สิงห์ คัมภีโร วัดศรีสุข จ.มหาสารคาม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง