Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 9 ก.ค. 2563

อายุวัฒนมงคล 65 ปี พระราชวิสุทธินายก จ.สกลนคร

27 เม.ย. 2563 - 10:13 น.

อายุวัฒนมงคล 65 ปี

พระราชวิสุทธินายก จ.สกลนคร

คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6

อายุวัฒนมงคล 65 ปี พระราชวิสุทธินายก - วันอังคารที่ 28 เม.ย.2563 ถือเป็นวันมงคล พระราชวิสุทธินายก (พรมมา จัตตภโย) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร และเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) พระป่านักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย จะมีอายุครบรอบ 65 ปี

มีนามเดิมว่า พรมมา แก้วประสิทธิ์ เกิดวันที่ 28 เม.ย.2498 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร บิดา-มารดา ชื่อ นายสวาท และนางบัว แก้วประสิทธิ์

ในวัยเด็ก หลังเรียนหนังสือจบภาคบังคับในหมู่บ้าน ช่วยพ่อแม่ทำนา เมื่ออายุได้ 15 ปี จึงบรรพชาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2513 ณวัดศาลาทอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีพระครูสุทธสีลสังวร เป็นพระอุปัชฌาย์

เข้าพิธีอุปสมบทวันที่ 3 ก.ค.2519 ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่ โดยมี พระเทพสารเวที (ขันติ์ ขันติโก) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระราชวินยาภรณ์ (จันทร์ กุสโล) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่ เป็นพระกรรม วาจาจารย์ และพระครูสันตยาธิคุณ (ทองอินทร์ กุสลจิตโต) วัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตั้งใจใฝ่ศึกษาพระปริยัติธรรม รวมทั้งปฏิบัติจิตตภาวนาไปพร้อมกันด้วย

พ.ศ.2516 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่พ.ศ.2521 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยคที่สำนักเรียนวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่

พ.ศ.2535 สำเร็จปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ และ พ.ศ.2536 เป็นเจ้าคณะตำบลธาตุเชิงชุม เขต 1 (ธรรมยุต) พ.ศ.2541 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส และเป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2542 เป็นเจ้าคณะอำเภอกุสุมาลย์-โพนนาแก้ว (ธ)

พ.ศ.2547 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ)

พ.ศ.2553 เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส และเป็นเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ)

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2541 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครู สัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูอภัยธรรมสุนทร พ.ศ.2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกในราชทินนามเดิมที่ พระครูอภัยธรรมสุนทร

พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศาสนดิลก

พ.ศ.2554 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิสุทธินายก

นอกจากนี้ ยังเอาใจใส่ดูแลในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ธรรมยุต จ.สกลนคร ด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเอาใจใส่พระเณรภายในวัด รวมถึงฆราวาสญาติโยม ให้สนใจในหลักศีลธรรม รักษาข้อวัตรปฏิบัติตามรอยบูรพาจารย์

ยังได้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนประโยชน์อื่นๆ เช่น วัดป่าวังบัวเงิน ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร วัดป่าบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร และยังได้พัฒนาวัดที่ญาติโยม ได้นำมาถวายให้เป็นวัดสาขาของวัดป่าสุทธาวาส เช่น วัดป่าถ้ำยาว บ้านนาขี้นาค ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ถือว่าเป็นร่มธรรมรูปหนึ่งของชาวสกลนคร

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ อายุวัฒนมงคล 65 ปี พระราชวิสุทธินายก จ.สกลนคร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง