logo

วันเสาร์ ที่ 6 มิ.ย. 2563

หน้าแรก
อาชญากรรม ทุกทิศทั่วไทย
ประเด็นร้อน วิเคราะห์การเมือง
เกาะติดกระแสหุ้นและการเงิน อสังหาฯ ยานยนต์ ไอที-สมาร์ทโฟน
รอบโลก หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง นิวส์มอนิเตอร์ BBC Thai BBC Burmese ข่าวในพระราชสำนัก
ข่าวโควิด-19 เด่นออนไลน์ บันเทิง
กีฬาต่างประเทศ ไทยซอคเกอร์ เกมส์ - อีสปอร์ต ONE CHAMPIONSHIP
หวย ดวง
ข่าวทะลุคน วงล้อเศรษฐกิจ สดจากสนามข่าว ทิ้งหมัดเข้ามุม ชกไม่มีมุม ข่าวข้น คนเข้ม บ.ก. ตอบจดหมาย วิทยาการ คอลัมน์พระเครื่อง ข่าวสดทีวีไกด์ ยานยนต์
คลิปฮอต
บิวตี้ อิ่มอร่อย ท่องเที่ยว
เคล็ดลับการเงิน ลงทุนเรื่องง่าย รีวิวผลิตภัณฑ์

สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนออนไลน์ เนื่องใน "วันอัฏฐมีบูชา"

15 พ.ค. 2563 - 20:34 น.

สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา

เวียนเทียนออนไลน์ เนื่องใน "วันอัฏฐมีบูชา"

เวียนเทียนออนไลน์ - วัดสุทัศนเทพวราราม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และน้อมจิตเวียนเทียนออนไลน์

เนื่องใน วันอัฏฐมีบูชา 14 พฤษภาคม 2563 ทางออนไลน์ ผ่านเพจ Facebook : #วัดสุทัศนเทพวรารามและเพจ Facebook : #กรมการศาสนา ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

"ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่ตถาคตแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งตถาคตสืบไป "

พุทธประวัติ “วันอัฏฐมีบูชา” คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย)

เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จปรินิพพานไปแล้ว 8 วัน มัลละกษัตริย์แห่งเมืองกุสินารา พร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ แห่งเมืองกุสินารา เป็นวันหนึ่งที่ชาวพุทธต้องมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสูญเสียแห่งพระพุทธสรีระ เมื่อวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งนิยมเรียกกันว่า วันอัฏฐมี นั้น เมื่อเวียนมาบรรจบแต่ละปี พุทธศาสนิกชนบางส่วนได้ประกอบพิธีบูชาขึ้น มีการเวียนเทียนเป็นต้น

หลังจากที่พระเพลิงเผาซึ่งเผาไหม้พระพุทธสรีระดับมอดลงแล้ว บรรดากษัตริย์มัลละทั้งหลายจึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมด ใส่ลงในหีบทองแล้วนำไปรักษาไว้ภายในนครกุสินารา ส่วนเครื่องบริขารต่างๆ ของพระพุทธเจ้าได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานตามที่ต่างๆ อาทิ ผ้าไตรจีวร อัญเชิญไปประดิษฐานที่แคว้นคันธาระ บาตรอัญเชิญไปประดิษฐานที่เมืองปาตลีบุตร เป็นต้น

และเมื่อบรรดากษัตริย์จากแคว้นต่างๆ ได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานที่นครกุสินารา จึงได้ส่งตัวแทนไปขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำกลับมาสักการะยังแคว้นของตนแต่ก็ถูกกษัตริย์มัลละปฏิเสธ จึงทำให้ทั้งสองฝ่ายขัดแย้งและเตรียมทำสงครามกัน แต่ในสุดเหตุการณ์ก็มิได้บานปลาย เนื่องจากโทณพราหมณ์ได้เข้ามาเป็นตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อยุติความขัดแย้งโดยเสนอให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น 8 ส่วนเท่าๆ กัน ซึ่งกษัตริย์แต่ละเมืองทรงสร้างเจดีย์ที่บรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ ตามเมืองต่างๆ ดังนี้
1. พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงสร้างที่กรุงราชคฤห์
2. กษัตริย์ลิจฉวี ทรงสร้างที่เมืองเวสาลี
3. กษัตริย์ศากยะ ทรงสร้างที่กรุงกบิลพัสดุ์
4. กษัตริย์โมริยะ ทรงสร้างที่เมืองอัลกัปปนคร
5. กษัตริย์โกลิยะ ทรงสร้างที่รามคาม
6. กษัตริย์มัลละ ทรงสร้างที่นครปาวา
7. กษัตริย์มัลลกุสินารา ทรงสร้างที่นครกุสินารา
8. มหาพราหมณ์ สร้างที่เมืองเวฏฐทีปกนคร

ส่วนโทณพราหมณ์ สร้างพระสถูปบรรจุทะนานตวงพระบรมสารีริกธาตุที่นครกุสินารา เรียกกันว่า ตุมพสถูป หรือตุมพเจดีย์

หลังจากพระพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว 3 เดือน พระมหากัสปะเป็นผู้นำคณะพระสาวกกระทำสังคายนาพระธรรมวินัย ที่ถ้ำสัตตบรรณคูหา ข้างเขาเวภารบรรพตใกล้กรุงราชคฤห์ มีพระเจ้าอชาตศัตรู ทรงเป็นผู้อุปภัมภ์ การทำปฐมสังคายนา

พระธรรมวินัยครั้งนั้น 7 เดือนจึงแล้วเสร็จ

ปัจจุบันสถานทีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ อยู่ที่มกุฎพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา

รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย (สร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าอโศกมหาราช ประมาณพุทธศตวรรษที่ 3)


เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-lineติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่

สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนออนไลน์ เนื่องใน "วันอัฏฐมีบูชา"