Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 8 เม.ย. 2563

รวมลุคเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยม สะกดสายตาพสกนิกรทั่วหล้า

6 พ.ค. 2562 - 19:24 น.

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยราชนิยมหลากหลายแบบ ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ ด้วยทรงประยุกต์ตัดเย็บจากผ้ายกทองลายอันวิจิตรงดงาม พร้อมทรงปรับลุคแต่งพระพักตร์รวบพระเกศาให้ร่วมสมัย สมกับที่พระองค์ทรงเป็น เจ้าหญิงแฟชั่นนิสต้า ดีไซเนอร์ระดับโลก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สืบเนื่องจากสมัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปและอเมริกาอย่างเป็นทางการ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๓ ได้มีพระราชดำริว่า สมควรสร้างสรรค์รูปแบบการแต่งกายชุดไทยที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสมัยต่างๆ จากพระฉายาลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายใน และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ โดยพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัย และทรงฉลองพระองค์เป็นแบบอย่าง

เรียกว่า “ชุดไทยพระราชนิยม” มี ๘ ชุด ได้แก่ ๑.ชุดไทยเรือนต้น ๒.ชุดไทยจิตรลดา ๓.ชุดไทยอมรินทร์ ๔.ชุดไทยบรมพิมาน ๕.ชุดไทยจักรี ๖.ชุดไทยดุสิต ๗.ชุดไทยจักรพรรดิ์ และ ๘.ชุดไทยศิวาลัย

ตลอดหลายวันในการร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมแบบไทยบรมพิมาน และแบบไทยศิวาลัย ซึ่งถวายการตัดเย็บโดย อ.ป้อม-ธีระพันธ์ วรรณรัตน์ ดีไซเนอร์ระดับตำนานของเมืองไทย เจ้าของห้องเสื้อ Tirapan ผู้อยู่เบื้องหลังฉลองพระองค์ผ้าไทยสุดงดงามของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในหลายๆ โอกาส

ถวายการแต่งพระพักตร์โดย อ.ฟูก-ภูวษา พรธรรมฉัตร เมคอัพอาร์ทิสต์ชื่อดัง ซึ่งเป็นช่างแต่งพระพักตร์ส่วนพระองค์ ด้วยเทคนิคการแต่งพระเนตรเข้ากับสีลิปสติกออกมาได้ทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งนัก

ถวายการแต่งพระเกศาโดย อ.ไก่-สมพร ธิรินทร์ แฮร์สไตลลิสท์ชื่อดังของเมืองไทย ด้วยการรวบพระเกศา พร้อมเครื่องประดับที่แตกต่าง เพิ่มลุคเลอค่าในแต่ละชุด

วันที่ ๓ พฤษภาคม พ..๒๕๖๒

ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ทรงสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเจ้า ทรงประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ แพรแถบที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และทรงพระสังวาลย์

วันที่ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ชุดแรก ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน สีงาช้าง ทรงสะพัก สังเวียนปักลายอุณาโลมในโคมพื้นแดงสลับตราจักรีแวดล้อมด้วยลายพรรณพฤกษา ประดับสายสะพายและดวงดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แพรเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงสร้อยพระศอเพชรประดับจี้เพชรอักษรย่อ ภปร พระเกศาประดับมาลัยดอกรักและกระแตดอกไม้สด

ชุดที่สอง ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานปักประดับลายดอกพิกุล ประดับสายสะพายและดวงดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ทรงประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แพรเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเกศาประดับปิ่นทองประดับเพชร

โดยฉลองพระองค์ชุดนี้ มีความคล้ายคลึงกับฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย ชุดไทยพระราชนิยมลำดับที่ 8 ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งตัดเย็บจากผ้ายกทองลายโคมประยุกต์ ชุดกรวยเชิงลายหน้ากระดานประยุกต์ ปักประดับด้วยเลื่อมและลูกปัดสีทองทั่วทั้งองค์ ซึ่งออกแบบโดยห้องเสื้อบัลแมง

อีกทั้งยังเป็นฉลองพระองค์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงในงานพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ถวายสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ดยุกแห่งเอดินเบอระ และเจ้าหญิงแอนน์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ อีกด้วย

วันที่ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ภาพซ้ายมือ) ชุดแรก ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย ผ้าตาดกรองทองปักทับด้วยลูกปัดและเลื่อมเงินสลับทอง ทรงประดับสายสะพายและดวงดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ทรงประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แพรเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระเกศาประดับปิ่นทองลายดอกไม้ประดับเพชร ทรงสร้อยพระศอเพชรและพระกุณฑลเพชร พร้อมทรงสายรัดพระองค์ทอง ประดับพระปั้นเหน่งดวงตราจักรีประดับเพชร

(ภาพขวามือ) หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงประดับสายสะพายและดวงดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงประดับเหรียญปฐมจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑ แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ชุดที่สอง ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานผ้าไหมปักลูกปัดลายพิกุลในลายราชวัตร ทรงประดับสายสะพายและดวงดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงประดับเหรียญปฐมจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑ แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระเกศาประดับเหรียญสองพระองค์ ภปร. สก. ทรงพระกุณฑลทับทิมประดับเพชร พร้อมทรงสายรัดพระองค์ทอง ประดับพระปั้นเหน่งดวงตราจักรีประดับเพชร และพระกระเป๋าทรงถือถมเงินรูปมะเฟือง

วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ไหมกรองทองปักทับด้วยลูกปัด ลายดอกแปดกลีบในลายราชวัตร และทรงประดับสายสะพายและดวงดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงประดับเหรียญปฐมจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑ แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระเกศาประดับปิ่นลายดอกไม้และนกฮัมมิ่งเบิร์ดประดับเพชรและมรกต ทรงสร้อยพระศอเพชรคล้องจี้มรกตคาโบชองประดับเพชร, พระกุณฑลมรกตคาโบชองประดับเพชร และเข็มกลัดเพชรประดับมรกต พร้อมทรงสายรัดพระองค์ทอง ประดับพระปั้นเหน่งดวงตราจักรีประดับเพชร และพระกระเป๋าทรงถือถมทองจากนครศรีธรรมราช

ภาพจาก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana, fookie_beauty, kookkai_thelounge


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ รวมลุคเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยม สะกดสายตาพสกนิกรทั่วหล้า
ข่าวที่เกี่ยวข้อง