บทบรรณาธิการ : ต้องสง่างาม

หนังสือพิมพ์จาการ์ตา โพสต์ นำเสนอความคิดเห็น เรียกร้องให้ประชาคมอาเซียน ร่วมกันกดดัน และสกัดกั้นไม่ให้นายกรัฐมนตรีของไทยที่มาจากการรัฐประหารได้เป็นประธานอาเซียนคนต่อไป

ขณะเดียวกันก็ยืนยันประเทศไทยควรจะมีสิทธิได้เป็นประธานอาเซียน แต่ไม่ใช่ภายใต้ผู้ยึดกุมอำนาจจากประชาชนมา ก่อนที่จะขึ้นเป็นประธานในปีหน้า นายกรัฐมนตรีไทยควรจะปฏิบัติตามพันธกรณีจัดการเลือกตั้งอย่างอิสระและเป็นประชาธิปไตย

ในแง่ของสื่อมวลชน ถือเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ยึดหลักการว่าผู้นำรัฐบาลสมควรได้รับเห็นชอบและฉันทามติจากประชาชน โดยผ่านกระบวนการประชาธิปไตย

อันเป็นการปกครองที่สังคมโลกยอมรับ

บทความดังกล่าว มีปฏิกิริยามาจากโฆษกรัฐบาลว่าการทำหน้าที่นี้เป็นเรื่องของประเทศไทย คนไทยทุกคน ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง และยังไม่ทราบว่า หลังการเลือกตั้งแล้วจะได้รัฐบาลชุดใด

ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ อ้างว่าคนที่เขียนไม่ใช่ชื่อคนที่ปรากฏ แต่เป็นบุคคลอื่นที่ขอใช้ชื่อ ยังไม่ทราบว่าใครวานใคร หรือใครจ้างใครให้มาเขียน

ในความจริงโดยรัฐธรรมนูญที่ถูกออกแบบไว้ กฎหมายต่างๆ ตลอดกระบวนเตรียมการเลือกตั้งครั้งหน้า เป็นที่ทราบกันว่ากลุ่มใดจะได้มาเป็นรัฐบาลในอนาคต

ส่วนข้อกล่าวหาว่ารับจ้างเขียนก็ยิ่งเลื่อนลอย

โดยหลักสากล ต้องยอมรับว่า ตำแหน่งประธานอาเซียนต้องสง่างาม เพราะมีความสำคัญอย่างมากต่อการเมืองระหว่างประเทศ และการเมืองโลก ถ้าหากได้ผู้นำที่มีที่มาโดยอยู่นอกเหนือกติกาสากล ก็ย่อมจะกระทบไปทั่วทั้งภูมิภาคด้วย

ในประเทศไทยนั้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ถึง 2 ครั้ง สังคมโลกจึงจับตาว่าเหตุไฉนประเทศ ที่มีความรุดหน้าด้านประชาธิปไตย จึงกลับมาถดถอยอีกได้

วิธีเดียวที่จะทำให้ประเทศไทย ได้รับการยอมรับ เป็นที่เชิดหน้าชูตาในสังคมโลกอีกได้ จึงมีแต่กระบวนการประชาธิปไตย ที่เปิดโอกาสประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตเท่านั้น

ทั้งน่าคิดว่า เหตุใดเราจึงเป็นประเทศที่ถอยหลังมากที่สุดในอาเซียน

บทความก่อนหน้านี้ข่าวสดทีวีไกด์ : ต้น แกล้งเปิดเพลงดังลั่น จนทุกคนไม่ได้หลับได้นอน ไข่ตุ๋น หาวิธีจัดการกับวัยรุ่นจอมซ่า จะสำเร็จหรือไม่ ติดตาม รักล้นๆ คนเต็มบ้าน
บทความถัดไปชกไม่มีมุม : แก้วิกฤตยิ่งก่อวิกฤต