บทบรรณาธิการ : พรรคทางเลือก

การเปิดตัวของพรรคประชาชาติในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจยิ่งในช่วงเวลานี้

ไม่เพียงเพราะสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้นับถืออิสลาม ยังเป็นการเปิดตัวนอกเมืองหลวงซึ่ง มีประชาชนในท้องที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย นับพันคน

ความเคลื่อนไหวนี้สนับสนุนความหลากหลายของสมาชิกทางการเมืองที่เสนอตัวเป็นทางเลือกให้ประชาชนตามแนวทางประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรม

ที่สำคัญคือมีความกล้าที่จะแสดงตัวตนอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสังคมว่า ความ แตกต่างหลากหลายของประเพณี ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ไม่ใช่สิ่งน่ากลัว

เป็นสิ่งที่คนในสังคมดำรงอยู่อย่างสมานฉันท์มานานก่อนจะเกิดกรอบ ความคิดที่คับแคบเข้าไปควบคุม

พรรคประชาชาติแถลงเปิดตัวว่าไม่ได้เป็นของกลุ่มใดหรือศาสนาใดแต่เป็นของ ทุกชาติพันธุ์ ทั้งยังเคารพหลักการที่มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันและมีสิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

พร้อมชี้ว่าปัญหาหลักของประเทศคือการผูกขาดอำนาจปกครองประเทศ การศึกษา ศาสนา และผูกขาดประชาชน จึงต้องการนำเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดการกระจายการปกครองสู่ ท้องถิ่นและการแก้ปัญหาสู่ท้องถิ่น

โดยเฉพาะการศึกษารัฐไม่ควรจำกัด แต่ต้องกระจายองค์ความรู้ใหม่

นับเป็นการนำเสนอหัวข้อใหญ่ของสังคมที่ต้องการความเปลี่ยนแปลง

ก่อนหน้านี้ พรรคอนาคตใหม่เปิดตัวได้อย่างน่าสนใจเช่นกันในฐานะพรรคทางเลือกของคนรุ่นใหม่ นำเสนอแนวทางชัดเจนในการพัฒนาประชาธิปไตย

ส่วนพรรคใหม่อื่นๆ มีหลายพรรคที่สนับสนุนรัฐบาลทหารชุดปัจจุบัน

ความหลากหลายทางแนวคิดและจุดยืน ของแต่ละพรรคใหม่ๆ ดังกล่าว รวมถึงสองพรรคใหญ่เดิมที่เป็นแกนนำรัฐบาล แกนนำฝ่ายค้าน จะเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชนะใจประชาชนในการเลือกตั้งที่จะมาถึง

การทำงานของพรรคการเมืองที่มีทั้งใหม่และเก่า มีทั้งกลุ่มเป้าหมายเดิมและกลุ่มเป้าหมายใหม่ สะท้อนว่าพัฒนาการของประชาธิปไตยจะขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่ประชาชนในช่วงเวลานั้นยุคสมัยนั้นต้องการ

ไม่ใช่การหยุดชะงักเพื่อตอบสนองกลุ่มคณะใดคณะหนึ่ง

บทความก่อนหน้านี้ข่าวสดทีวีไกด์ : ภวิตา กับ ธีรนันท์ เผลอมีอะไรกัน ตื่นเช้า ภาวิตา ตกใจโวยวายใส่ ธีรนันท์ เรื่องราวจะลงเอยอย่างไร ติดตาม เจ้าสาวช่างยนต์
บทความถัดไปชกไม่มีมุม : พรรคที่สอดรับ กับอารมณ์คน3จังหวัดใต้