FootNote : สถานการณ์ พฤษภาคม 2562 สถานการณ์ พฤษภาคม 2535

FootNote : สถานการณ์ พฤษภาคม 2562 สถานการณ์ พฤษภาคม 2535

3 เหตุผลที่พรรคอนาคตใหม่โดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.ดำเนินไปเหมือนกับเป็นเครื่องมือ
1 รัฐบาลคสช.ใช้เงินภาษีประชาชนอย่างมหาศาลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่
1 ลดการกระจายอำนาจของท้องถิ่น ดึงกลับมาส่วนกลางมากขึ้น
และ 1 ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เป็นเครื่องมือและเป็นเหตุสำคัญในการเรียกร้องให้ทุกพรรค การเมืองนำไปเป็นอุปกรณ์ในการตัดสินใจ ขณะเดียวกัน เครื่องมือนี้ก็ดำเนินไปในลักษณะอันเป็นอาวุธ
เป็นอาวุธทั้งต่อคสช.และต่อแต่ละพรรคการเมือง

น่าสนใจก็ตรงที่พรรคอนาคตใหม่จำแนกอย่างเด่นชัดระหว่าง 2 กลุ่มทางการเมืองที่ดำรงอยู่ตั้งแต่ก่อนและภายหลังการเลือกตั้ง
นั่นก็คือ
1 กลุ่มของคสช. อันนอกเหนือจากพรรคพลังประชารัฐ พรรค รวมพลังประชาชาติไทย แล้วก็ได้แก่พรรคประชาชนปฏิรูป
1 กลุ่มนอกวงจรของคสช.
ภายในกลุ่มนอกวงจรของคสช.นอกเหนือจาก 7 พรรคการเมืองที่ร่วมลงสัตยาบันเมื่อวันที่ 27 มีนาคมแล้ว นอกเหนือจาก 3 พรรคการเมืองที่ประกาศหนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วล้วนเป็นเป้าหมายในการเรียกร้อง
แน่นอนเป้าหมายใหญ่ย่อมเป็นพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา อันได้ชื่อว่าเป็นพรรคการเมืองเก่า
การตัดสินใจของ 4 พรรคการเมืองนี้จะมีผลสะเทือน 2 ด้าน
ทั้งด้านที่ต่อยอดอำนาจให้กับคสช. กับด้านที่ตัดวงจรอำนาจของคสช.ออกไป
นี่คือวิธีต่อสู้อย่างสันติ นี่คือวิถีต่อสู้บนหนทางรัฐสภา

หากย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์ภายหลังการเลือกตั้ง เมื่อเดือนมีนาคม พฤษภาคม 2535
สถานการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2562 กำลังเดินไปบนรอยเดียวกันกับสถานการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2535
เพียงแต่ว่าพรรคการเมืองจะเลือกอย่างไรเท่านั้น

บทความก่อนหน้านี้แอน สิเรียม “ทวงบัลลังก์”
บทความถัดไปส่องความอลัง! ชมพู่ ยืนหนึ่งในคานส์ ลุกส์แรก สวยปัง เฉพาะสร้อยเพชรที่คอ 40 ล้าน