ลุ้นครึ่งปีหลัง

ลุ้นครึ่งปีหลัง : บทบรรณาธิการ

ลุ้นครึ่งปีหลัง

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

ลุ้นครึ่งปีหลัง : บทบรรณาธิการ – กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดข้อมูลสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวปี 2562 ช่วงครึ่งปีแรกแล้ว สะท้อนว่ามีโจทย์ใหญ่สำหรับครึ่งปีหลังให้เหนื่อยไม่แพ้เศรษฐกิจภาคอื่นๆ

ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 1.55 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2 ปรากฏว่าเป็นการขยายตัวภายในเอง คิดเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยเที่ยว 76 ล้านคนต่อครั้ง ขยายตัวร้อยละ 2

การเที่ยวของคนไทยสร้างรายได้ 5.4 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5

ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมี 19.6 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 0.7 สร้างรายได้ 1.01 ล้านล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 0.3

เหลือช่องว่างต้องเติมเต็มเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปริมาณใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก

เป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าทั้งปี 2562 ไทยจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3.2 ล้านล้านบาท ซึ่งได้มาแล้วเกือบครึ่งทางคือ 1.55 ล้านล้านบาท

หมายความว่าครึ่งปีหลังนี้ต้องทำให้ได้อีก 1.65 ล้านล้านบาท ซึ่งต้องดีกว่าครึ่งปีแรกขึ้นอีก

แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีตั้งไว้ 1.09 ล้านล้านบาท และรายได้จาก นักท่องเที่ยวในประเทศ 5.6 แสนล้า

ความหวังดังกล่าวจึงเป็นสถานการณ์ระทึกพอสมควร เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่สดใสนัก แม้สงครามการค้าจีน-สหรัฐ จะถอยฉากกลับไปตั้งหลักที่จุดเดิม คือเริ่มเจรจาข้อตกลงกันใหม่ แต่ก็ยังไม่ถึงกับผ่าทางตัน

ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวไทย

การท่องเที่ยวมองถึงมุมบวกไปถึงนัก ท่องเที่ยวจากอินเดีย เนื่องจากขยายตัวถึงร้อยละ 22 หลังจากครึ่งปีแรกเดินทางมาไทยสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ประมาณ 1.8 แสนคน เป็นผลจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง

ททท.ระบุว่า การขยายตัวของตลาดนัก ท่องเที่ยวอินเดียจะช่วยลดความผันผวนของรายได้จากนักท่องเที่ยวจีน

เนื่องจากชาวอินเดียใช้จ่ายในการเดินทางต่อครั้งค่าเฉลี่ยประมาณ 50,000 บาทต่อคนต่อครั้ง สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วไปที่ใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 45,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ความหวังที่การท่องเที่ยวจะทำรายได้ตามเป้ายังมีอยู่ เพียงแต่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกอยู่มาก

บทความก่อนหน้านี้หัวใจลูกผู้ชาย ปิ่นปักตกไปในร่องสวน นพลงไปช่วยเลยได้เล่นน้ำกันสนุกสนาน
บทความถัดไปย้อนคดีเอกยุทธ ต่างกับคดีนักกิจกรรม