Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 19 ก.พ. 2563

FootNote:อนาคตของพรรคอนาคตใหม่ บทสรุปจาก6.3 ล้านที่‘เลือก’

21 ก.ค. 2562 - 12:04 น.

เมื่อมีการร้องเรียนไปยังศาลรัฐธรรมนูญระบุความผิดของพรรคอนาคตใหม่ว่าใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเสนอให้มีการยุบพรรค ตัดสิทธิทางการเมือง

และพลันที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้พิจารณา

การเมืองหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ก็เข้าสู่อีกมิติอันมากด้วยความแหลมคม

ด้านหนึ่ง สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อที่ว่าพรรคอนาคตใหม่มี พฤติการณ์ในลักษณะที่อาจนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย กำลังขยายตัวและกลายเป็นขบวนการ

ขณะเดียวกัน ด้านหนึ่ง ก็นำไปสู่ภาพเปรียบเทียบกับความเป็นจริงทางการเมืองอย่างอัตโนมัติ

โดยเฉพาะจากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

หากไม่นำเอาสภาพการก่อรูปก่อนและหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 มาวางเรียงเคียงขนานกับการก่อรูปของพรรค อนาคตใหม่จะไม่เห็นภาพเด่นชัด

การเคลื่อนไหวก่อนเดือนพฤษภาคม 2557 นั้นชัดอย่างยิ่ง

ชัดว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อล้มล้างรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ทั้งๆที่เป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งของประชาชน

ขณะที่การเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่นับแต่จดแจ้งต่อ นายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อเดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นมาเป็นการเคลื่อนไหวภายในกรอบของกฎหมาย

ไม่ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญ ไม่ว่ากฎหมายพรรคการเมือง ไม่ว่ากฎหมายเลือกตั้ง

เป็นการเล่นตามกฎ เป็นการเล่นตามกติกา

คะแนนเสียงอันพรรคอนาคตใหม่ได้มา 6.3 ล้าน จำนวนส.ส.อันพรรคอนาคตใหม่ได้มา 81 คน ก็เพราะการตัดสินใจเลือกของประชาชน

มิได้มีการขู่เข็ญบังคับ มิได้มีการใช้เงินหรือใช้อำนาจ

พลันที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องในประเด็นเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่ใช้เสรีภาพเพื่อล้มล้างระบอบการปกครองในระบบประชาธิปไตย จึงเร้าความสนใจใคร่รู้ของประชาชนเป็นอย่างสูง

ใคร่รู้ในการตัดสินใจของประชาชนกว่า 6.3 เสียงว่าเหตุใดจึงเลือกพรรคอนาคตใหม่

เพราะเห็นแก่อามิส เพราะถูกหลอกลวงหรือหลงผิด


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ FootNote:อนาคตของพรรคอนาคตใหม่ บทสรุปจาก6.3 ล้านที่‘เลือก’
ข่าวที่เกี่ยวข้อง