คนรวยทำอะไรไม่ผิด?

บทบรรณาธิการ

คนรวยทำอะไรไม่ผิด?

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

คําพูดที่น่าวิตกอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐต้องเร่งหาทางบรรเทาและแก้ไข คือคนรวยทำอะไรไม่ผิด

เพราะความคิดที่มาจากการรับรู้เหตุการณ์ต่างๆ ล้วนตอกย้ำเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคม

เป็นความเหลื่อมล้ำทั้งด้านเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม และอำนาจต่อรองทางการเมือง

เมื่อใดก็ตามที่ประชาชนคิดหรือมีความรู้สึกว่า กฎหมายที่มีอยู่ใช้จัดการได้เฉพาะคนที่มีสถานะด้อยกว่า มีเงินน้อยกว่า หรือมีหนทางต่อสู้ได้น้อยกว่า ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนก็จะยิ่งห่างออกไป และความเห็นว่าสังคมไม่เป็นธรรมจะมีมากขึ้น

การทำความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันจะยิ่งน้อยลง

กรณีทางการเมืองล่าสุดที่ทำให้เกิดการตั้งคำถามและข้อสังเกตว่า คนรวยทำอะไรไม่ผิด มาจากการตรวจสอบที่ดินของนักการเมือง ว่า บุกรุกป่าสงวน หรือครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. หรือไม่

หลังจากมีหลายกรณีที่ชาวบ้านผู้ครอบครองพื้นที่ที่มีปัญหาถูกดำเนินคดีและถูกตัดสินความผิดมาแล้ว

ดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐและคณะผู้ตรวจสอบ ต้องแสดงให้เห็นว่าจะตรวจสอบ สอบสวน ทุกกรณีอย่างจริงจังและให้เกิดผลกระจ่าง ทั้งกับนักการเมืองและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่า จะไม่มีใครได้เปรียบทางกฎหมาย หรือใช้สองมาตรฐาน

สถานการณ์ปัจจุบัน มีบรรยากาศทางการเมืองโลกที่หลายประเทศเกิดปัญหาประชาชนลุกฮือประท้วง และรัฐบาลยากที่จะทำความเข้าใจ

ภูมิภาคละตินอเมริกาเป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่า สภาพเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ส่งผลอย่างยิ่งต่อความรู้สึกของประชาชน และทำให้แรงต่อต้านสังคมที่เหลื่อมล้ำ และไม่เป็นธรรม มากขึ้น

แม้ว่าแต่ละประเทศมีปัญหาและปัจจัยที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่ประชาชนเรียกร้องคล้ายคลึงกันคือความถูกต้อง เป็นธรรม และเท่าเทียม

เมื่อใดก็ตามที่ผู้คนเกิดความรู้สึกว่า คนรวยและมีสถานะอยู่สบาย เหนือความเดือดร้อนของชาวบ้าน ความขัดแย้งในสังคมจะเพิ่มขึ้นเมื่อนั้น

บทความก่อนหน้านี้นาทีโจรจนมุม-อ้างหนี้อื้อ แต่งหญิง-ผ้าอ้อมคาดหน้า ‘ปืน-บึ้มเก๊’บุกปล้นแบงก์
บทความถัดไปรายได้อุทยานลดลง ต้องตรวจสอบให้ชัด