Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 7 เม.ย. 2563

ตรวจสอบไอโอ

28 ก.พ. 2563 - 00:10 น.

ตรวจสอบไอโอ

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

ตรวจสอบไอโอ - ปฏิบัติการด้านข่าวสาร หรือ Information Operation (IO) เรื่องที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเปิดประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นเรื่องน่าตกตะลึงสำหรับแวดวงการเมืองและคนในสังคม

แม้จะเป็นเรื่องที่คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้นิยมใช้โซเชี่ยลมีเดียพูดถึงอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ระบุถึงหน่วยงานสั่งการ การใช้บุคลากรรัฐ และเงินสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ

แม้รัฐบาลชี้แจงว่าไม่มีนโยบายใช้ไอโอดังกล่าวเพื่อคุกคามประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และผู้นำระดับสูงกองทัพระบุว่าไม่มีหน่วยอวตาร แต่การปฏิเสธเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอสำหรับประชาชน

สิ่งต้องอธิบายให้ชัดเจนคือ มีคนของรัฐบาล มีข้าราชการ นำทรัพยากรและงบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนไปใช้ในทางมิชอบหรือไม่

ทางมิชอบดังกล่าว หมายถึงการปฏิบัติตนไม่เป็นกลางทางการเมือง ก่อให้เกิดการแบ่งแยกประชาชนเป็นฝักฝ่าย

ทำให้กลุ่มประชาชนคับข้องใจ อึดอัดใจ และเคลือบแคลงใจในการบริหารงานของรัฐ ว่าเลือกปฏิบัติ เปิดช่องให้เกิดการคุกคาม หยามเหยียด ทั้งต่อกลุ่มคนหรือปัจเจกชน

ต้องมีการตรวจสอบว่า มีการใช้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำการดังกล่าวหรือไม่ และถ้ามีจะมีบทลงโทษหรือจัดการอย่างไร

ไม่ใช่โต้เถียง หรือบิดประเด็นว่า กลุ่มพรรคการเมืองอื่นใช้วิธีการนี้เช่นกัน

การต่อสู้ทางข้อมูลในโลกการสื่อสาร เป็นสถานการณ์ที่คาดหมายได้ ตรวจสอบได้ และโต้แย้งได้

ดังนั้น เมื่อมีข่าวปลอมเผยแพร่เกิดขึ้น สังคมร่วมกันตรวจสอบ-จับผิด หน่วยงานของรัฐควร ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งในการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อสกัดกั้นและให้ข้อเท็จจริง แต่ต้องไม่ตั้งตนเป็นฝ่ายควบคุมการไหลเวียนของข่าวสารข้อมูลเสียเอง

ขณะเดียวกันต้องไม่ตั้งตนเป็นคู่กรณีกับกลุ่มประชาชน นักวิชาการ นักสิทธิมนุษยชน หรือพรรคการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือเปิดปฏิบัติการไอโอเสียเอง

ถ้าข้อกล่าวหาเรื่องไอโอมีมูลจริง หน่วยงานรัฐหรือกองทัพต้องยุติปฏิบัติการนี้ทันที และลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและต้องรับผิดชอบ

เพราะไอโอและโฆษณาชวนเชื่อเป็นวิธีการที่ประทุษร้ายประชาชน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ตรวจสอบไอโอ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง