คอลัมน์ บทบรรณาธิการ : ปลดล็อก 

เสียงเรียกร้องของสมาชิกพรรคการเมืองให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติปลดล็อกดังขึ้นในช่วงเวลานี้ พร้อมความคาดหวังว่าจะได้รับการตอบสนอง

เพราะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีผลบังคับใช้แล้ว บรรดาพรรคต่างๆ จึงต้องเตรียมการทำกิจกรรมต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

อีกทั้งเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสม หลังจากผู้นำไทยเพิ่งให้คำมั่นกับผู้นำประเทศมหาอำนาจโลกในการเดินทางไปเยือนทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกา และพบปะกับผู้นำสหรัฐ

ไม่เฉพาะเรื่องการเดินตามโรดแม็ป เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง ยังรวมถึงการเคารพเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตยด้วย

การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องเฉพาะของพรรคการเมืองที่มีขอบเขตไม่กว้าง และอาจดูเหมือนยังไม่มีความจำเป็นลำดับต้นๆ แม้พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองมีผลบังคับใช้แล้ว

จึงมีการระบุจากคณะผู้ปกครองถึงเงื่อนไขว่าต้องรอให้จัดทำกฎหมายลูกเสร็จสิ้นก่อน จึง ปลดล็อกให้พรรคการเมืองได้


แต่ในทางปฏิบัติที่เป็นมานานและเป็นสากล กิจกรรมของพรรคการเมืองถือเป็นกิจกรรม เชื่อมโยงกับประชาชนโดยตรง

เมื่อใดก็ตามที่มีการปลดล็อกพรรคการเมือง จึงจะเท่ากับการเปิดประตูให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานได้ตามปกติ

การกลับไปสู่สภาวะปกติทางการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่นานาประเทศจับตาไทยอยู่ โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่บรรยากาศของสังคม มีความสามัคคีสูง เต็มไปด้วยการแสดงจิตอาสาในงานสำคัญของประเทศ

เมื่อรวมกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่แม้แต่ชาติผู้นำโลกตะวันตกอย่างสหรัฐยังกระชับมิตรทางการค้า รวมถึงองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือไอเคโอ ประกาศปลดธงแดงประเทศไทย ไปจนถึงการที่รัฐบาลเร่งเดินหน้าสู่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่เชิญชวนมิตรประเทศมาลงทุน

ล้วนเป็นเรื่องที่ไทยต้องแสดงความมุ่งมั่น และความพร้อมที่จะเดินหน้าสู่การมีวุฒิภาวะทางการเมือง

การปลดล็อกพรรคการเมืองขณะนี้ จึงสมควรแก่เวลาแล้ว