ครม.ไฟเขียวเพิ่มงบสร้างบ้านมั่นคงเฉียด 6.7 พันล้าน ชี้ค่าวัสดุก่อสร้างแพงขึ้น

เพิ่มงบสร้างบ้านมั่นคง

ครม.ไฟเขียวเพิ่มงบสร้างบ้านมั่นคงเฉียด 6.7 พันล้าน ชี้ราคาก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีราคาสูงขึ้น-ค่าวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น

เพิ่มงบสร้างบ้านมั่นคง – นายณัฐพร จาตุศีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการของการเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงจากเดิม 8 หมื่นบาท/ครัวเรือน เป็น 8.98 หมื่นบาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 9,800 บาท/ครัวเรือน ครอบคลุมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจำนวน 6.9 แสนครัวเรือน การขอเพิ่มงบประมาณเป็นไปตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ เนื่องจากงบประมาณในส่วนพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นจริงไม่เพียงพอ ราคาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีราคาสูงขึ้น ค่าวัสดุก่อสร้างที่มีราคาสูงขึ้น

ทั้งนี้ การขอเพิ่มกรอบวงเงินดังกล่าวจะทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ 20 ปี จาก 55,200 ล้านบาท เป็น 61,793.342 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,593.342 ล้านบาท คิดเป็น 11.94% จะมีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยให้เริ่มมีผลเพิ่มงบประมาณส่วนนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการบ้านมั่นคงเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งต่อมาได้จัดเป็นโครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของพม. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท

บทความก่อนหน้านี้‘TICAC’เดินหน้าแนะนักเรียนรู้ทันสื่อโซเชียลลามก ป้องกันคดีข่มขืน-อนาจาร-ค้ามนุษย์
บทความถัดไป‘มิสแกรนด์’ ดราม่า น้ำตาสั่งได้ โชว์กรรมการ ลุ้นตำแหน่ง ‘ไรซิ่ง สตาร์’ ดาราช่อง 7 HD