เหตุร้ายที่งานก่อสร้าง

เหตุร้ายที่งานก่อสร้าง

เหตุร้ายที่งานก่อสร้าง

คอลัมน์ เลาะรั้ว

เหตุร้ายที่งานก่อสร้าง – กรณีวัตถุก่อสร้างจากการปรับปรุงอาคารริ เวอร์การ์เด้นท์ (เดิมเป็นคอนโดมิเนียม) และขออนุญาตปรับปรุงอาคารตกใส่โรงพลศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เนื่องจากเครนยกของหัก ทำให้นักเรียนบาดเจ็บนับสิบ

ระยะเวลาทำการปรับปรุงนั้น โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ซึ่งตั้งอยู่ติดกับอาคารดังกล่าวร้องเรียนถึงความเดือดร้อนจากเสียงฝนและวัสดุก่อสร้างมาแล้ว 4 ครั้ง และครั้งที่เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้อีกเป็นครั้งที่ 5

สำนักงานเขตบางรักได้เข้ามาตรวจสอบการปรับปรุงอาคารริเวอร์การ์เด้นท์นั้น พบว่ามีการกระทำที่เป็นการดัดแปลง ต่อเติม อาคาร ผิดไปจากที่แจ้งขอปรับปรุง จึงสั่งระงับการปรับปรุงอาคาร และให้ไปขออนุญาตดัดแปลงอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2562 แต่ก็ยังเกิดเหตุร้ายดังกล่าว

จึงมีประเด็นคำถามว่า

1.การออกคำสั่งของสำนักงานเขต ในฐานะปฏิบัติราชการเจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกเป็นคำสั่งหรือเป็นหนังสือสั่งการ เพราะถ้าเป็นหนังสือจะไม่มีผลทางกฎหมาย และข้อสงสัยก็คือ เหตุใดผู้ปฏิบัติราชการเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงปล่อยให้การดำเนินการปรับปรุง อาคารนี้ยังดำเนินต่อไปจนถึงวันเกิดเหตุ 19 มิ.ย. หรือ 2 เดือน 19 วัน ได้อย่างไร จึงไม่ดำเนินการไปตามบทบัญญัติแห่งพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

2.เมื่อความผิดที่เกิดขึ้นในกรณีนี้นั้น แยกเป็น 2 ประเด็น ก็คือ ประเด็นแรก กรณีที่คิดว่าจะมีความผิดตามที่ปรับปรุงอาคารไม่เป็นไปตามคำขออนุญาต ปรับปรุง ซึ่งหากได้แก้ไขให้ถูกต้องตามคำขออนุญาต ก็ถือว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นครบถ้วน ถูกต้อง ผู้ดำเนินการก็ไม่อยู่ในฐานะที่ทำผิดตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ประเด็นที่สอง หากมิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง ผู้อำนวยการเขตบางรักในฐานะปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่น ต้องแจ้งความฟ้องร้องดำเนินคดีต่อเจ้าของผู้ดำเนินการและผู้ควบคุมงาน ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ส่วนของผู้ควบคุมงานนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นน่าจะแจ้งความต่อสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก ให้พิจารณาโทษ เพิกถอนการประกอบวิชาชีพ ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพละเมิดต่อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

กรณีนี้ ผู้กำกับการ สน.บางรัก ชี้แจงว่าได้แจ้งข้อหาร่วมกันประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย สาหัสต่อนาย ภัทรเกียรติย์ สนธิเดชกุล วิศวกรควบคุมงานและชาวต่างด้าวที่เป็นผู้ขับรถเครน

ข้อสังเกตสำคัญก็คือ การปิดป้ายประกาศของโครงการ ไม่ปรากฏชื่อของวิศวกรผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขทะเบียน คุณสมบัติ ผู้ประกอบวิชาชีพ และหมายเลขทะเบียนของสถาปนิกผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่หรือนายตรวจฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตน่าจะสั่งการให้ผู้ดำเนินการต้องแสดงรายละเอียดให้ครบถ้วนเสียก่อน

อะไรที่ทำให้เกิดการเพิกเฉย หรือทำให้คำสั่งของสำนักงานเขต ไร้ความหมายได้ด้วยหรือ

โดย นายช่าง

บทความก่อนหน้านี้หลวงพ่อจ้อย จันทสุวัณโณ วัดวังเดื่อจังหวัดนครสวรรค์
บทความถัดไปขอปุ๊บมาปั๊บ! “น้องสุวัจน์” รีบยื่นแบบฟอร์มคุณสมบัติรมต. อ้อมแอ้มนั่งกระทรวงไหน