คำเตือน-ซื้อแอลกอฮอล์ : คอลัมน์ บก.ตอบจดหมาย

7 พ.ค. 2563 - 00:00 น.

คำเตือน-ซื้อแอลกอฮอล์ : คอลัมน์ บก.ตอบจดหมาย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

คำเตือน-ซื้อแอลกอฮอล์

เรียน บ.ก.

คอลัมน์ บก.ตอบจดหมาย– โปรดระวังการซื้อของทางออนไลน์ สั่งซื้อแอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่ง ความเข้มข้น 85.5% ผ่านตัวแทนจำหน่ายรายหนึ่ง ใบเสนอราคาระบุรายละเอียดสินค้าเป็นแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 85.5% ขนาด 1,000 ม.ล. มีโรงงานผลิตอยู่แถวภาคกลางมีหมายเลขใบระบบแจ้งจดด้วย ระบุสรรพคุณคือ สเปรย์ทำความสะอาดโดยไม่ต้องใช้น้ำ เหมาะสำหรับทำความสะอาดมือ และยังมีส่วนผสมของสารสกัดว่านหางจระเข้ ให้ผิวชุ่มชื่น ไม่ทำให้ผิวแห้ง จึงได้สั่งซื้อไปรวมทั้งหมด 73,000 บาท สั่งซื้อแอลกอฮอล์จำนวน 200 แกลลอน เมื่อได้รับของแล้วทดสอบแอลกอฮอล์ เพื่อตรวจสอบความเข้มข้นเบื้องต้น โดยการหยดแอลกอฮอล์ใส่กระดาษที่มีการพิมพ์ จากการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบกับแอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่ง ผลปรากฏว่ากระดาษที่ใช้ทดสอบกับแอลกอฮอล์ 85.5% ไม่มีการเจือจางของตัวหนังสือที่ถูกพิมพ์ลงกระดาษ จึงส่งตัวอย่างแอลกอฮอล์ไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) สาขาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 เม.ย.63 ผลการตรวจสอบพบว่า ผลจากการทดสอบความเข้มข้นของแอลกอฮอล์มีความเข้มข้น 64.38% ซึ่งไม่เป็นไปตามสลากข้างผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงอยากออกมาเตือนประชาชนและร้านค้าทั่วไปว่าให้ระมัดระวังพวกที่ฉวยโอกาสในขณะนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อน

นับถือ

ชัยสิทธิ์

ตอบ คุณชัยสิทธิ์

ขอบคุณที่ช่วยส่งข่าวเตือนให้ได้รู้กันในวงกว้าง ตอนนี้ทุกคนต้องการสินค้ารับมือโควิด ต้องแยกแยะให้ดี ของจริงกับของปลอม


ปกป้องชายหาดม่วงงาม

เรียน บ.ก.

ข้าพเจ้าน.ส.บุญญาพร ฉายพรหมแก้ว ตัวแทนเครือข่ายประชาชนรักษ์ชายหาดม่วงงาม หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ขอคัดค้านโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นที่จะทำบนชายหาดอำเภอม่วงงาม ที่ผ่านมาข้าพเจ้าคัดค้านและยื่นเรื่องให้หน่วยงานราชการอยู่หลายครั้ง แต่ปรากฏว่าโครงการนี้ยังคงดำเนินการมาตลอด และในช่วง โควิด-19 กำลังระบาดนั้นจังหวะนี้เองได้มีการก่อสร้างตอกเสาเข็มลงบนชายหาด เพื่อก่อสร้างกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันได สาเหตุที่คัดค้านเพราะชายหาดม่วงงาม เป็นชายหาดที่มีความสมบูรณ์ มีการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดตามธรรมชาติ ประชาชนต่างใช้ประโยชน์ชายหาดม่วงงามพักผ่อนหย่อนใจ นันทนาการ การประมง ไม่ได้มีการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง ดังนั้นการดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้จึงไม่มีความจำเป็น และขอเรียกร้องให้ทางราชการหยุดดำเนินการโดยเร่งด่วน โครงการนี้ไม่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน ประชาชนไม่ได้ทราบข้อมูลผลกระทบของการดำเนินโครงการแต่อย่างใด อีกทั้งการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายหาดม่วงงามนั้น เป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จึงต้องมีการดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนการดำเนินการ การสร้างกำแพงคอนกรีตแบบขั้นบันไดลงบนชายหาดม่วงงามนั้น จะทำให้คลื่นกระชากทรายออกไปนอกชายฝั่ง ทำให้หน้ากำแพงกันคลื่นไม่มีทรายสะสม อีกทั้งด้านท้ายน้ำของกำแพงกันคลื่นจะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง อันเป็นอิทธิพลจากการสร้างกำแพงกันคลื่น

ด้วยความเคารพ

น.ส.บุญญาพร ฉายพรหมแก้ว

ตอบ น.ส.บุญญาพร

ความงดงามและคุณค่าของแหล่งธรรมชาตินั้น ถ้าจัดการไม่ดี อาจทำให้ต้องสูญเสียไปอย่างไม่มีวันกลับมาได้อีก โครงการนี้จึงต้องฟังความให้รอบด้าน ต้องรับฟังเสียงของ ชาวบ้านเป็นสำคัญ หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น จังหวัด ไม่ควรเฉยเมย ยิ่งมาอาศัยช่วงชุลมุนโควิด เร่งก่อสร้างเป็นการใหญ่ ไม่น่าจะถูกต้อง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ คำเตือน-ซื้อแอลกอฮอล์ : คอลัมน์ บก.ตอบจดหมาย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง