บ.ก.ตอบจดหมาย - แย่งไฟเซอร์จนเกิดเรื่องอื้อฉาว/กรมบัญชีกลางโปรดตอบด้วย

24 ส.ค. 2564 - 11:39 น.

บ.ก.ตอบจดหมาย – แย่งไฟเซอร์จนเกิดเรื่องอื้อฉาว/กรมบัญชีกลางโปรดตอบด้วย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

แย่งไฟเซอร์จนเกิดเรื่องอื้อฉาว

 

เรียน บ.ก.

ช่วงนี้ความต้องการวัคซีนโควิดในไทยยังเป็นที่ต้องการอยู่มาก ส่วนใหญ่ต้องนำเข้ามา ของไทยที่ผลิตได้ก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อย ต้องรออีกสักระยะหนึ่ง ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 1 ก็มีอีกเยอะ เข็ม 2 ก็ไม่ต่างกัน ส่วนเข็มที่ 3 ก็ได้เท่าที่สหรัฐบริจาคมาให้ เฉลี่ยๆ กันไปตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งก็เป็นไฟเซอร์ ความต้องการมีมาก แต่ของมีน้อย จึงเกิดปัญหามีอยู่ 2-3 รายที่ถูกเปิดเผย นำไปฉีดให้กับคนในครอบครัว เชื่อว่าลักษณะเช่นนี้ยังมีอีกหลายแห่ง เพียงแต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ท่านใดนำข้อมูลมาเปิดเผยให้สังคมรับรู้การกระทำเช่นนี้ ถ้ามองว่าเป็นเส้นบางๆ ระหว่าง 1.ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 2.ความรับผิดชอบต่อครอบครัวก็ได้ แต่ถ้าบริหารจัดการดีๆ รู้ถึงสถานการณ์ความจริงในปัจจุบัน อย่ามองแต่ทุกข์ของตนเอง ให้มองเห็นทุกข์ของคนอื่นบ้าง เรื่องเช่นนี้ก็จะ ไม่เกิดขึ้น

ด้วยความเคารพ

สำนึก

ตอบ คุณสำนึก

ปัญหาใหญ่ก็คือ ทำไมไทยเราจึงขาดแคลนวัคซีน แถมมีแต่ระบบเชื้อตาย ขณะที่วัคซีน mRNA กลับไม่มีสั่งเข้ามาตั้งแต่แรกเริ่ม ตอนนี้มีเพียงที่ได้รับบริจาคมาก็น้อยนิด คราวนี้เลยแย่งกัน ก็เลยเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้น

 


กรมบัญชีกลางโปรดตอบด้วย

เรียน บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด

เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 ได้ทำสัญญารับเหมากับองค์กรภาครัฐ แต่งานเสร็จไม่ทันตามกำหนดเวลา อันมีปัญหาสืบเนื่องจากวิกฤตโรคโควิด-19 ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ทราบปัญหาแล้วจึงได้ออกแนวทางช่วยเหลือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 แต่ปรากฏว่าในจังหวัดเพชรบุรีจนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่มีองค์กรของรัฐใดถือปฏิบัติเลย โดยอ้างว่าต้องมีการตีความตามเอกสารของกรมบัญชีกลาง (แต่ละองค์กรตีความแตกต่างกันไปคนละทาง) และได้เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้รับจ้างมากมาย ทั้งเอกสารที่เป็นหนังสือ-คำสั่งของรัฐ และเอกสารของบริษัทเอกชน ผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานที่รับจ้างตามสัญญา ทำให้เป็นปัญหาต่อผู้รับจ้างในที่สุด ห้างได้ไปปรึกษาที่สำนักงานคลังจังหวัดก็ไม่ได้ความชัดเจน จนสุดท้ายต้องยอมโดนปรับหรือไม่ขอเรียกเงินค่าปรับคืนจากภาครัฐ เพราะไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งข้าพเจ้าคาดว่าน่าจะเป็นปัญหาเดียวกันของผู้ประกอบการรับจ้างรายเล็กรายน้อยทั่วประเทศ ขอน.ส.พ.ข่าวสด ได้โปรดช่วยขอความชัดเจนจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ให้ด้วยว่า มีนโยบายช่วยเหลือผู้รับจ้างอย่างไรแน่ จึงเรียนมาเพื่อขอความเมตตาจากท่านได้โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายสรวุฒิ ระหว่างบ้าน

หุ้นส่วนกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474

ตอบ นายสรวุฒิ

ถือเป็นอีกผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ด้วยความที่ประเทศไทยเราจัดหาวัคซีนมาล่าช้า ทำให้การแพร่ระบาด ยืดเยื้อ จนธุรกิจการค้ายังชะงักหมด กรณีที่คุณนำเสนอมานี้ เป็นปัญหาของบริษัทเอกชนผู้รับเหมาที่รับจ้างหน่วยงานรัฐ แต่ไม่สามารถทำงานได้ทันเวลา จึงต้องขอความชัดเจนจากกรมบัญชีกลางว่า แนวทางช่วยเหลือที่ออกมานั้น ควรจะเป็นเช่นไรแน่ เพราะหน่วยงานภาครัฐตีความไปอีกแบบ ดังนั้นกรมบัญชีกลางควรมีคำตอบที่ชัดเจน เพราะมีผลกระทบ ต่อเอกชนอย่างมาก

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ บ.ก.ตอบจดหมาย - แย่งไฟเซอร์จนเกิดเรื่องอื้อฉาว/กรมบัญชีกลางโปรดตอบด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง