ข่าวทะลุคน : วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชฯ

จากเก้าอี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ จะเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ตามมติบอร์ด อภ.

รับไม้ต่อจาก นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 6 ก.ค.นี้

ภารกิจสำคัญ สร้างการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนได้มากขึ้น

เป็นเสาหลักด้านยาวัคซีนและเวชภัณฑ์ของประเทศ

และสร้างความมั่นคงด้านยาให้กับประเทศ

วัย 55 เกิด 12 เม.ย. 2506

สำเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2530 ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน อาชีวเวชศาสตร์ แพทยสภา และวุฒิบัตรรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล


เคยเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเลย ระหว่างปี 2536-2543

เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด 2555-2556 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง ตั้งแต่ 2556 ถึงปัจจุบัน

รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลระฆังทอง สาขาพัฒนาองค์กรดีเด่น จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รางวัลคนดีแบบอย่างของชาติ จากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา

รวมถึงรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข และศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มข.

สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ อภ.

ได้รับเลือกโดยมีวาระอยู่ในตำแหน่ง 4 ปี